Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRElektrické vozidlo kategórie L1e-A zn. RACCEWAY, typ TDP001Z

Elektrické vozidlo kategórie L1e-A zn. RACCEWAY, typ TDP001Z

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 4. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným.
Ide o výrobok:

Elektrické vozidlo kategórie L1e-A zn. RACCEWAY, typ TDP001Z

Výrobca vozidla: ZHEJIANG HANGPAI ELECTRIC TECHNOLOGY
                           CO., LTD., CHINA
Identifikácia výrobku:
Značka (obchodný názov výrobcu): RACCEWAY
Typ: TDP001Z    
Kategória vozidla: L1e-A        
Značka typového schválenia: e9*168/2013*16070*00  
   

Druhy nebezpečnosti:
Riziko poranenia hlavy, trupu, krčnej chrbtice, dolných a horných končatín.

Príčiny nebezpečnosti a technické nedostatky:

 • Na vozidle sú nainštalované svetlá a svetlomety bez akéhokoľvek schválenia.
 • Svetlomet a svetlá nesvietia, ak je vozidlo v pohybe.
 • Vozidlo nie je vybavené bočnými odrazkami.
 • Vozidlo nie je vybavené schválenými pneumatikami.
 • Na vozidle nie je umiestnený štítok s deklarovanými tlakmi v pneumatikách. (Deklarované tlaky v pneumatikách za studena musia byť uvedené na vozidle na jednom alebo viacerých štítkoch).
 • Vozidlo nie je dostatočne odolné voči elektromagnetickému žiareniu. Pri ožiarení elektromagnetickým poľom motor vozidla spomaľuje a zastavuje, displej zobrazuje nesprávnu rýchlosť.
 • Limity širokopásmového elektromagnetického vyžarovania pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia. Limity emisií vysokofrekvenčného vedeného rušenia na AC napájacích vodičoch vozidla pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Uhol naklonenia miesta na uchytenie zadnej registračnej tabuľky je 54° (povolené je maximálne 30°).
 • Vozidlo nie je vybavené povinným štítkom.
 • Nie je dodržaná štruktúra VIN (obsahuje len 13 znakov).
 • Vozidlo ide hneď po otočení kľúča.
 • Vodič nie je upozornený na aktívny stav možnej jazdy (vozidlo ide aj s vyklopeným stojanom).
 • Vozidlo ide na vlastný pohon aj s pripojeným konektorom nabíjačky.
 • Vozidlo je schopné sa nečakane rozbehnúť.
 • Systém na prichytenie stojanu nie je v súlade s osvedčením o typovom schválení pričom tento musí byť zložený z dvoch samostatných pružín. V prípade prasknutia pružiny hrozí samovoľné sklopenie stojanu.

Súčasne k vozidlu RACCEWAY typ TDP001Z nie je vydané osvedčenie o zhode (CoC), v ktorom sa uvádzajú hlavné charakteristiky vozidla a jeho technické vlastnosti v konkrétnom vyjadrení a ktoré musí sprevádzať každé vozidlo.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si toto vozidlo zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

obrázok č

obrázok č

obrázok č