SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDrevené puzzle - Kozička

Drevené puzzle - Kozička

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 10. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Drevené puzzle - Kozička

Krajina pôvodu :

Čína

Identifikácia výrobku:

Hračka je vyhotovená z 8 rôznofarebných drevených dielov v podobe kozičky, ktoré sú uložené na drevenej preglejke v tvare štvorca. Výrobok sa predáva zabalený v plastovej fólii. Výrobok je označený na prilepenom papierovom štítku číselným údajom N: 234967, EAN: 8584156234967 a označením CE.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti, pričom z uvedenej hračky 5 dielov (obe uši, oba rohy a chvost) úplne zapadli do valca na malé časti. Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre tieto deti riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenie, ktorým sa zaviazal nesprístupňovať hračku na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

drevené puzzle - kozička č 

drevené puzzle - kozička č