SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDrevená vkládačka

Drevená vkládačka

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 15. 10. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Drevená vkládačka

Krajina pôvodu :

Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená z 18 rôznofarebných drevených dielov geometrického tvaru, ktoré sú uložené na drevenej preglejke v tvare štvorca. Výrobok sa predáva zabalený v plastovej fólii. Výrobok je označený na prilepenom papierovom štítku číselným údajom STJ140038, EAN: 5902388607787 a označením CE.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti, pričom z uvedenej hračky všetky diely úplne zapadli do valca na malé časti. Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre tieto deti riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanému subjektu nariadila zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a taktiež informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

drevená vkládačka č 

drevená vkládačka č