SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDrevená skladačka - lietadlo

Drevená skladačka - lietadlo

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 6. 9. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Drevená skladačka - lietadlo

Krajina pôvodu:
Čína.

Popis:

Hračka je vyhotovená zo 7 rôznofarebných drevených dielov v tvare lietadla, s jedným dielom znázorňujúcim obláčik a ďalším dielom s nápisom Plane, ktoré sú uložené na drevenej preglejke v tvare štvorca. Výrobok sa predáva zabalený v plastovej fólii. Výrobok je označený na prilepenom papierovom štítku údajom ITEM NO: C01722, číslom šarže: 21284, EAN: 5991800017228 a označením CE.

Druh nebezpečnosti:
Riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti, pričom z uvedenej hračky všetky diely, okrem kabíny lietadla a drevenej preglejky, úplne zapadli do valca na malé časti. Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre tieto deti riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanému subjektu nariadila zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a taktiež informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

drevená skladačka - lietadlo1 

drevená skladačka - lietadlo2