Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetský zadržiavací systém Concord Transformer X-Bag

Detský zadržiavací systém Concord Transformer X-Bag

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 3. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detský zadržiavací systém Concord Transformer X-Bag

Krajina pôvodu:

Nemecko

Identifikácia výrobku:

Concord Transformer X-Bag

Detský zadržiavací systém (autosedačka)

Homologizačná značka:

E1-04301275

Popis výrobku:

Detský zadržiavací systém (ďalej len „DZS“) Concord Transformer X-Bag pre hmotnostnú skupinu II – III (15 kg - 36 kg), univerzálnej a polouniverzálnej kategórie, ktorý má plastovú škrupinu s látkovým čalúnením. DZS má nastaviteľnú výšku a šírku operadla, na poťahu v priestore hlavy dieťaťa sa nachádza obchodná značka Concord a na opierke ruky typ Transformer X-Bag.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poranenia hlavy a krčnej chrbtice dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri dynamickej skúške došlo k posunutiu operadla DZS smerom nadol. V reálnom prípade by tento posuv mohol spôsobiť poranenie hlavy alebo krčnej chrbtice dieťaťa pri spätnom náraze. Ďalšou možnosťou poranenia po náraze, hrozí rotáciou tela dieťaťa okolo bezpečnostného pásu, alebo vyšmyknutím (vypadnutím) tela dieťaťa z DZS.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe bolo uložené opatrenie na zákaz dodávky, predaja alebo použitia a nariadené stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu. SOI uložila povinnosť kontrolovanej osobe informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Obrázok – Detský zadržiavací systém (detská autosedačka) Concord Transformer X-Bag

nv_dzs_concord1 

 nv_dzs_concord2

nv_dzs_concord3