SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská hračka – Sliz M+

Detská hračka – Sliz M+

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 9. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detská hračka – Sliz M+

Krajina pôvodu: Čína

Popis:

Priesvitný – bezfarebný sliz sa predáva zabalený v plastovej nádobke v tvare valca obaleného priesvitnou fóliou, s plastovým uzáverom na závit. V slize je ponorený kvet so stonkou a lupeňmi. Na vrchu nádobky je uvedený názov výrobku M+ EAN kód: 8688548456576 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V materiáli, z ktorého je hračka vyhotovená, bol zistený nadlimitný obsah bóru.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu bolo uložené opatrenie nesprístupňovať hračku na trhu. SOI kontrolovanému subjektu ďalej nariadila zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

sliz_1 

sliz_2