Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDámsky prsteň v striebornom prevedení

Dámsky prsteň v striebornom prevedení

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 7. 7. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vnútorného trhu výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Dámsky prsteň v striebornom prevedení

Pôvod:
Neuvedený

Identifikácia výrobku:
Dámsky prsteň v striebornom prevedení s výrezmi. Výrobok nebol označený informáciami o výrobcovi, dovozcovi ani iným identifikačným údajom.

Druh nebezpečnosti:
Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah olova.
Olovo je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale v niektorých prípadoch aj cez porušenú kožu a hromadí sa v tele. Môže ovplyvniť všetky orgánové systémy a môže mať aj chronické dopady na zdravie spotrebiteľov.

Príčiny nebezpečnosti:
Bižutéria sa nesmie uviesť na trh ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných. V prípade vyššie uvedeného prsteňa bola nameraná hodnota 17,67 % hmotnostných olova.

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal ďalej nesprístupňovať predmetný výrobok na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho
vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.


dámsky prsteň v striebornom prevedení č

dámsky prsteň v striebornom prevedení č