Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRČistička vzduchu BIET AP160

Čistička vzduchu BIET AP160

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 5. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Čistička vzduchu BIET AP160

Pôvod:
Slovensko

Popis:
Čistička vzduchu s dotykovým displejom a so 4-stupňovou filtráciou prostredníctvom UV žiarenia, slúži na čistenie vzduchu v malých a stredne veľkých miestnostiach, ako sú bytové a komerčné priestory. Výrobok pozostáva z čističky vzduchu, filtra a návodu na použitie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na zadnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol nebezpečného odpadu a povinné technické údaje.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčina nebezpečnosti:
Výrobok nespĺňa základnú požiadavku na elektrickú bezpečnosť – nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal nesprístupňovať predmetný nebezpečný výrobok na trhu a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.     


      

 cistickacisticka biet obr 2

cisticka biet obr 3 stitok 

 

 cisticka biet obal 1cisticka biet obal 2