SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRCestovný adaptér 4-OK (uvedené na obale)

Cestovný adaptér 4-OK (uvedené na obale)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 29. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Cestovný adaptér 4-OK (uvedené na obale)

Pôvod: Čína.

Identifikácia výrobku:

Cestovný adaptér s USB konektorom čiernej farby. Výrobok nie je označený povinnými údajmi ako: obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu s plnou adresou, modelom alebo typom. Na spodnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, symbol ochrany triedy II, technické údaje a krajina pôvodu. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale bez bezpečnostných inštrukcií v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku, stiahnutie z trhu a jeho spätné prevzatie. Súčasne jej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_cestovny_adapter_4-ok 

 nv_cestovny_adapter_4-ok

nv_cestovny_adapter_4-ok

nv_cestovny_adapter_4-ok