SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika Wiky 48 cm

Bábika Wiky 48 cm

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika Wiky 48 cm

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka je vyhotovená ako textilná hračka s mäkkou výplňou v tvare bábiky. Bábika má vlasy z ružovej vlny zviazané v dvoch copíkoch a je oblečená v zelenom tričku a šatách ružovej farby s kvietkami a nápisom love a gombíkom na ľavej strane šiat. Oči bábiky a gombík na šatách sú vyhotovené z plastu. Bábika sa predáva zabalená v priesvitnom plastovom obale, ktorý je zopnutý papierovým štítkom s nápisom LOVELY DOLL. Na tomto štítku je uvedené aj označenie CE.

Na papierovom štítku, prilepenom na obale výrobku, dovozca uvádza číselný údaj 114559, dátum výroby 08/2018 a EAN: 8590331145591.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 90 N oddelili obe oči, ktoré sú malými časťami. Tieto úplne zapadnú do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

babika_wiky1

babika_wiky2