SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika Cute Baby

Bábika Cute Baby

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika Cute Baby

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová bábika, vyrobená z mäkkého plastu, s výškou približne 25 cm. Bábika má svetlé vlasy zviazané v dvoch copíkoch a je oblečená do letných šiat bielo-ružovej farby. Na papierovom štítku, prilepenom na výrobku, je uvedené číselné označenie 00410444, EAN: 8592190414450 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je hračka vyhotovená, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

babika_cute_baby1

babika_cute_baby2