Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRAdventné sviečky Glamour Christmas Candles zlaté

Adventné sviečky Glamour Christmas Candles zlaté

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 11. 2023
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Adventné sviečky Glamour Christmas Candles zlaté

Pôvod:

Identifikácia výrobku:
Výrobok pozostáva zo 4 kusov sviečok rôznej veľkosti zlatej farby s trblietkami zabalených v priehľadnom plastovom obale s kartónovou spodnou časťou. Na kartónovej spodnej časti sú uvedené informácie o dodávateľovi a bezpečnostné upozornenia.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:
Pri skúške horenia prišlo k výskytu druhotného zapálenia dlhšieho ako 10 s, čo môže spôsobiť vznik požiaru.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

sviečky

sviecky 2

sviecky 3

sviecky 5