Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detská vysoká stolička BOBAS

Nebezpečný výrobok - detská vysoká stolička BOBAS

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 9. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia dieťaťa je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detská vysoká stolička BOBAS

Výrobca: Poľsko

Druh nebezpečnosti

Riziko úrazu

Popis:

Detská vysoká stolička má dve variantné riešenia na používanie a to, ako vysoká detská stolička a po zložení ako detská stolička so stolíkom. Konštrukcia stoličky je drevená, sedacia časť je z tmavomodrého plastu so vzorom sivých sloníkov, bez upínacich postrojov. Zádržný systém, ktorý má zabrániť dieťaťu zošmyknúť sa zo sedadla je v rozkroku.

Príčiny nebezpečnosti

Výrobok nevyhovel skúškam zadnej stability, došlo k jej prevráteniu.

Opatrenia na ochranu trhu:

Detské vysoké stoličky BOBAS sa v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzali, tieto boli stiahnuté z predaja do vykonania skúšok už pri odbere vzorky. SOI uložila kontrolovanej osobe záväzne pokyny, na základe ktorých stiahne nebezpečný výrobok z obehu. Súčasne bude informovať spotrebiteľskú verejnosť o nebezpečnosti výrobku formou oznamu na prevádzkarni vo všetkých pobočkách, kde bol ponúkaný a predávaný predmetný výrobok a prevezme nebezpečný výrobok v prípade vrátenia spotrebiteľmi. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv-detska%20vysoka%20stolicka%20bobas