Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRHrkálka NO: 828

Hrkálka NO: 828

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 5. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Hrkálka NO: 828

Pôvod: Made in China (označenie na nalepovacom štítku)

Popis:

Plastová hrkálka s guľôčkou vo vnútri obsahujúca rolničku, hračka je ponúkaná voľne, bez obalu.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške nárazom sa puzdro hrkálky rozbilo, vypadla z neho malá guľôčka a vytvorili sa malé časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Hrkálka nespĺňa požiadavku na veľkosť a tvar určitých hračiek určených pre malé deti, ktoré nevedia sedieť bez opory. Jej tvar je taký, že vyčnieva zo základne skúšobnej šablóny. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavuje hrkálka spolu s uvoľnenou guľôčkou riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predávajúcemu boli uložené záväzné pokyny zamedziť predaj nebezpečného výrobku a informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku formou oznamu na viditeľnom mieste a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

hrkalkano828-1

hrkalkano828_2