Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRCyklistická prilba QUADRA

Cyklistická prilba QUADRA

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 6. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Cyklistická prilba

Pôvod: Čína (na etikete vo vnútornej časti prilby)

Popis:

Cyklistická prilba s grafickými motívmi čiar a označením CTM. Na štítku umiestnenom vo vnútornej časti prilby je uvedené označenie CE, model: QUADRA, dátum výroby: 1/2015. Zabalená je v papierovej škatuli s označením CYKLISTICKÁ PRILBA, CTM BIKEQUIPMENT.

Druh nebezpečnosti: Riziko poranenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Skúšaním podľa STN EN 1078 prilba nevyhovela skúške upevňovacieho systému. Počas skúšky došlo k zošmyknutiu prilby zo skúšobnej hlavy následkom vytrhnutia upevňovacieho systému z prilby. Pri praktickom používaní prilby nie je zaručená ochrana hlavy používateľa, najmä pri páde a náraze.

Opatrenia na ochranu trhu:

Dovozca prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého stiahne predmetné cyklistické prilby z trhu a bude informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto cyklistickú prilbu zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

prilba_quadra1

prilba_quadra2