Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Najčastejšie otázkyAko sú chránené práva spotrebiteľov a na čo je dôležité si dať pozor pri kúpe ojazdených automobilov?

Ako sú chránené práva spotrebiteľov a na čo je dôležité si dať pozor pri kúpe ojazdených automobilov?

Kategória: Najčastejšie otázky
Dátum: 7. 8. 2013
Je potrebné si uvedomiť, či spotrebiteľ naozaj uzatvára kúpnu zmluvu alebo iný typ zmluvy (najčastejšie tzv. leasing), kedy môže byť uplatnenie práv, bežných pri kúpnej zmluve (napr. právo zo zodpovednosti za vady) problematické. S kým uzatvára kúpnu zmluvu (či je predávajúci autobazár alebo súkromná osoba a autobazár je v tomto prípade len sprostredkovateľ). Akým legislatívnym predpisom sa kúpna zmluva riadi. Kúpna zmluva uzatvorená medzi občanom a podnikateľom na Slovensku sa riadi ustanoveniami OZ - spotrebiteľské zmluvy §§ 52 až 60 OZ, kúpna zmluva §§ 588 až 600 OZ, osobitné ustanovenia pri predaji tovaru v obchode §§ 612 až 627 OZ). Spotrebiteľom v niektorých prípadoch predávajúci ponúkajú predaj na základe zmluvy, uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka. I keď aj v tomto prípade zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od OZ v neprospech spotrebiteľa, pričom v sporných prípadoch platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, spotrebiteľ si zvážiť, či v takomto prípade dokonale chápe, aké práva a povinnosti mu vznikajú z takto uzatvorenej zmluvy a navrhnúť uzatvoriť zmluvu na základe OZ, prípadne vyhľadať iný autobazár. Pri kúpe vozidla z inej krajiny si uvedomiť možné komplikácie pri vymáhaní svojich práv (iný legislatívny rámec, príslušnosť súdu).

Riadne si zdokumentovať informácie z ponuky predávajúceho o vlastnostiach ponúkaného automobilu (napr. pri ponuke cez internet, screenshoty z obrazovky).

Pri kúpe vozidla si najskôr riadne skontrolovať stav vozidla a preštudovať všetky doklady, ktoré predávajúci dáva na podpis kupujúcemu a až potom ich podpísať. Nepodpisovať ich bez riadneho preštudovania ani pod tlakom časovej tiesne (niekedy aj úmyselne vytvorenej predávajúcim), ani v prípade, ak by predávajúcemu vznikla možnosť niektorý z preštudovaných dokumentov zameniť.

V prípade použitých vecí / second hand, autobazár /platí v prvom rade zmluvná záručná doba, ktorá bola dojednaná medzi kupujúcim a predávajúcim. Občiansky zákonník v § 620 ods. 2 však súčasne ustanovuje minimálnu dobu u použitých vecí, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. To znamená, že ak sa zmluvnou dojedná aj kratšia záručná doba ako 12 mesiacov, platí táto minimálna zákonná záručná doba.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Reklamovať chyby / vady / auta, ktoré už nie je v záruke u výrobcu, možno len u predávajúceho, pretože spotrebiteľ je v občiansko-právnom vzťahu výlučne s predajcom a nie s výrobcom.