Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledok kontroly preverenia bezpečnosti detských hračiek - spinnerov

Výsledok kontroly preverenia bezpečnosti detských hračiek - spinnerov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 3. 10. 2017
V rámci vlastných zistení a aktuálnej popularity spinnerov Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) vykonala proaktívnu kontrolnú akciu s cieľom zaistenia bezpečnosti najohrozenejšej kategórie spotrebiteľov, t. j. detí.

Kontrolu bezpečnosti hračiek – spinnerov uskutočnila v období od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017 v zmysle STN EN 71-3 +A1 Bezpečnosť hračiek Časť 3: Migrácia určitých prvkov.

Cieľom kontroly bolo overenie bezpečnosti spinnerov, t. j. hračiek, ktoré môžu predstavovať poškodenie zdravia chemickým rizikom. Toto riziko predstavujú hračky, ak obsahujú zakázané chemické látky alebo ak obsahujú nadlimitné množstvo povolených chemických látok. Používaním takýchto hračiek môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia dieťaťa. Ich bezpečnosť bola overovaná skúšaním ich vlastností v akreditovanom laboratóriu, podľa STN EN 71-3+ A1.

V rámci kontrol bola pozornosť zameraná aj na kontrolu označovania hračiek, návodov na použitie a bezpečnostných upozornení v zmysle STN EN 71-1 v spojení so zákonom č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek.

Predmetom odberu vzoriek boli spinnery dovezené z tretích krajín, ktoré predstavovali potenciálne riziko s ohľadom na nadlimitný obsah ťažkých kovov.

Odber vzoriek

V rámci kontrolnej akcie bolo na overenie bezpečnosti detských hračiek - spinnerov odobratých celkom 12 druhov vzoriek, pričom všetkých 12 druhov splnilo požiadavky na obsah chemických látok podľa príslušnej technickej normy. Vo všetkých prípadoch však boli zistené nedostatky v oblasti informačných povinností v zmysle zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek.

Záver

Sortiment hračiek patrí medzi komoditu s vysokou rizikovosťou, keďže deti sú najviac ohrozenou skupinou spotrebiteľov a aj napriek častým kontrolám sú v tejto oblasti nepretržite zisťované nedostatky, predovšetkým v oblasti plnenia povinností hospodárskych subjektov sprístupňujúcich hračky na trh.

Napriek pozitívnym výsledkom tejto kontroly v oblasti obsahu chemických látok v hračkách, hlavným cieľom naďalej ostáva zabezpečiť, aby v ponuke pre spotrebiteľa boli len bezpečné hračky. SOI bude preto aj naďalej pokračovať v kontrole dodržiavania požiadaviek podľa zákona o bezpečnosti hračiek aj v nasledujúcom období.