SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov

Výsledky kontrol zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 6. 10. 2016

Inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie bola, v rámci proaktívnej informačnej kampane, v období od 15. augusta – 2. septembra 2016 vykonaná kontrolná akcia zameraná na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov…

Výsledky kontrol zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov [pdf, 696 kB]