Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - výpredaje, zľavy a akcie

Výsledky kontrol - výpredaje, zľavy a akcie

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 28. 5. 2018

Problematika výpredajov, zliav a výpočtu akciových cien je z pohľadu spotrebiteľa aktuálna najmä v období mesiacov november a december, kedy predávajúci využívajú rôzne „vábivé“ ponuky na nalákanie spotrebiteľa pri kúpe vianočných darčekov. Akciové ceny sa do zvýšenej pozornosti spotrebiteľa dostávajú aj počas povianočných výpredajov.

Podľa zistení SOI boli v minulosti akciové ponuky často spájané s nekalými obchodnými praktikami predávajúcich voči spotrebiteľom. Jednalo sa najmä o nedodanie akciových výrobkov do konkrétnej prevádzkarne, nedostupnosť akciových výrobkov počas prvého dňa akcie, zlý výpočet deklarovanej zľavy a pod..

S cieľom overiť dodržiavanie povinností predávajúcich počas výpredajových akcií a cenových zliav bola v mesiacoch november 2017 – január 2018 vykonaná celoslovenská kontrolná akcia, počas ktorej sa inšpektori SOI zamerali najmä na:

  •  dodržiavanie rozsahu výrobkov deklarovaných predávajúcim na akciovom letáku príp. v katalógu v čase prebiehajúcej akcie,
  • správnosť údajov o výške percentuálnej zľavy, príp. či deklarovaná percentuálna zľava zodpovedá jej vyčísleniu v eurách a konečnej cene výrobku po odpočítaní percentuálnej zľavy,
  • správnosť informácie o výške pôvodných cien výrobkov, za ktoré sa v minulosti predávali (súlad pôvodných cien s cenovou evidenciou, ktorú je predávajúci povinný viesť a uchovávať 3 roky po predaji tovaru s výnimkou mikroúčtovných jednotiek a fyzických osôb, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),
  • súlad cenovej informácie na cenovkách s akciovými cenami na letákoch (v katalógoch)v nadväznosti na cenovú evidenciu,
  • poskytovanie informácií o cene predávaného výrobku a jeho označovania predajnou a jednotkovou cenou v prevádzkarni (pôvodná a akciová cena),
  • správnosť účtovania cien výrobkov.

Za účelom objektívneho prehľadu inšpektori SOI skontrolovali nielen predávajúcich, prevádzkujúcich maloobchodné predajne vo viacerých krajoch (obchodné reťazce), ale aj malé prevádzkové jednotky.

Výsledky kontroly

1. Dostupnosť výrobkov
Dostupnosť výrobkov, ktoré majú byť v ponuke počas celého trvania výpredajovej akcie (resp. v deklarovanom rozsahu „do vypredania zásob“) je jedným z najčastejšie sa opakujúcich nedostatkov, na ktoré spotrebitelia vo svojich podnetoch poukazujú.

Pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti potvrdili aj kontrolné zistenia (s výnimkou Žilinského a Trenčianskeho kraja, v ktorých nedostatky zistené neboli).

Z výsledkov kontroly je zrejmé, že najviac nedostupných výrobkov, ktoré boli uvedené v akciovom letáku zistili inšpektori SOI v Banskobystrickom kraji (90 výrobkov z celkového počtu 879 kontrolovaných akciových výrobkov). Najmenej nedostupných výrobkov bolo identifikovaných v Bratislavskom kraji (2 nedostupné výrobky z počtu 615 kontrolovaných akciových výrobkov).

Príklady negatívnych zistení :

Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41a , Bratislava
V PJ Kaufland, Nitrianska 96 Hlohovec bola preverená ponuka tovaru podľa reklamného letáku s platnosťou od 7.12.2017 do 13.12.2017. V reklamnom letáku sa nachádzalo celkovo 228 druhov výrobkov (z toho 16 druhov výrobkov bolo v akciovej ponuke až od 11.12.2017). Predmetom kontroly teda bolo 212 druhov výrobkov, ktoré sa mali v čase kontroly – dňa 07.12.2017 nachádzať v ponuke pre spotrebiteľa.

V kontrolovanej prevádzkarni sa v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzali 2 druhy akciových výrobkov, ktoré neboli na prevádzkareň vôbec dodané.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
V PJ COOP Jednota, Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda bola dňa 11.01.2018 vykonaná kontrola, zameraná na dostupnosť tovaru pri dvoch prebiehajúcich letákových akciách „Coop Jednota najlepšie domáce potraviny“ a „Coop Jednota Dunajská Streda“, obe s platnosťou od 11.01.2018, s ponukou 105, resp. 231 druhov tovaru.
Prekontrolovaných bolo celkovo 255 druhov výrobkov uvedených v akciových letákoch, pričom v deň začatia akcie sa v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzalo 42 druhov výrobkov, deklarovaných v platných akciových letákoch. Chýbajúce výrobky neboli na PJ do času kontroly dodané.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
V kontrolovanej PJ Potraviny Coop Jednota 1, Slaská 16, Žarnovica nebol dodržaný rozsah výrobkov deklarovaných predávajúcim v akciovom letáku. Inšpektori SOI zistili, že z 15 kontrolovaných výrobkov nebolo do PJ v deň kontroly dodaných 7 druhov výrobkov.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
Do PJ Potraviny Coop Jednota Sklené Teplice 112 nebolo do dňa kontroly dodaných 6 výrobkov z prekontrolovaných 20 výrobkov, nachádzajúcich sa v akciovej ponuke.

Potraviny – rozličný tovar KAMKA, Malé Zlievce 54
V kontrolovanej PJ inšpektori SOI zistili nedodržanie rozsahu výrobkov deklarovaných predávajúcim v akciovom letáku, keď do dňa kontroly nebolo do PJ dodaných 11 výrobkov z prekontrolovaných 20 výrobkoch.

OKAY Slovakia, spol. s r. o., Krajná 86, Bratislava
PJ OKAY predajňa, Trolejbusová 1, Košice
Inšpektori SOI prekontrolovali 78 akciových výrobkov, pričom zistili, že 9 výrobkov propagovaných v reklamnom letáku, platnom od 20.11. do 26.11.201 nebolo do PJ vôbec dodaných.

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, Košice
PJ Supermarket Fresh, Povstania českého ľudu 3, Košice
Pri kontrole dodržiavania rozsahu výrobkov deklarovaných predávajúcim v akciovom letáku „FRESH zdravšie potraviny“, platnom od 08.12.2017 do 31.12.2017 bolo zistené, že 1 akciový výrobok sa na predajnej ploche nenachádzal a kontrolou skladovej evidencie bola zistená jeho nedostupnosť pre spotrebiteľa od začiatku aj počas akcie.

Omida, spol. s r. o., Požiarnická 6, Košice
PJ Potraviny KLAS, Požiarnická 6, Košice
Kontrolou dodržiavania rozsahu výrobkov deklarovaných v akciovom letáku „Potraviny KLAS“, platnom od 04.12.2017 do 10.12.2017 bolo zistené, že výrobky TEEKANNE Collection Magic 4 druhy 55,5g – 67,5g sa na predajnej ploche nenachádzali a kontrolou skladovej evidencie bola zistená ich nedostupnosť od začiatku akcie a počas akcie.

Lekáreň Dr. Max 10 s. r. o., Moldavská cesta 8/A Košice
PJ Lekáreň Dr. Max, Tomášikova 151/8 Košice
V čase kontroly pre kontrolovanú PJ platil akciový leták „Lekáreň Dr. Max +10 TOP PONUKA december 2017“. Na základe predložených dokladov, ku dňu 01.12.2017 nebolo dodaných 6 druhov výrobkov (tieto neboli ani súčasťou skladových zásob).

Lekáreň Dr. Max 28, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice
V čase kontroly pre kontrolovanú PJ platil akciový leták „Lekáreň Dr. Max +10 TOP PONUKA december 2017“. Na základe predložených, ku dňu 1.12.2017 neboli dodané 2 druhy výrobkov (tieto neboli ani súčasťou skladových zásob).

Lekáreň Hornád SN, s.r.o., Moldavská 8/A, Košice
PJ Lekáreň Dr. Max, Hviezdoslavova 24, Spišská Nová Ves
V čase kontroly pre kontrolovanú prevádzku platil akciový leták „Lekáreň Dr. Max + TOP PONUKA január 2018“. Na základe predložených dokladov preukazujúcich dodanie akciových výrobkov, ku dňu 01.01.2018 neboli dodané 4 druhy výrobkov (tieto neboli ani súčasťou skladových zásob).

Tesco Stores SR, Kamenné námestie 1A, Bratislava
PJ Hypermarket Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce
Pri kontrole dostupnosti výrobkov, nachádzajúcich sa v platnom akciovom letáku „Tesco life“ bolo zistené, že 3 druhy výrobkov neboli v deň začatia akcie v ponuke pre spotrebiteľa dostupné a neboli do PJ dodané ani do dňa výkonu kontroly.

Planeo Elektro, Fast Plus, spol. s r. o., Na pántoch 18, Bratislava
PJ Planeo Elektro, Štefánikova 61, Nitra
Inšpektori SOI zistili, že v deň začatia akcie sa v PJ nenachádzal 1 druh výrobku, uvedený v platnom akciovom letáku. Výrobok nebol do PJ dodaný dni do dňa výkonu kontroly.

MERKURY MARKET SLOVAKIA s. r. o., Duklianska 11, Prešov
Počas kontroly bolo zistené, že ku dňu začatia akcie neboli do PJ dodané 4 druhy výrobkov, uvedené v platnom akciovom letáku.

2. Správnosť údajov o výške percentuálnej zľavy (vrátane jej vyčíslenia v eurách)

Čo sa týka správnosti údajov o výške percentuálnej zľavy a jej vyčíslenia, pochybenia zo strany predávajúcich boli zistené len v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Najčastejším nedostatkom bolo nesprávne vyčíslenie percentuálnej zľavy akciových výrobkov.

Vo všetkých troch krajoch zistili inšpektori nedostatky u 6 druhov výrobkov.

Príklady negatívnych zistení:

CALZEDONIA SLOVAK, s.r.o., Svätoplukova 28, Bratislava
V PJ CALZEDONIA, OC Polus, Vajnorská 100, Bratislava predávajúci z celkového prekontrolovaného počtu 25 druhov výrobkov nesprávne vyčíslil výšku percentuálnych zliav u 6 druhov výrobkov.

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, Košice
PJ Supermarket Fresh, Hraničná 2C, Košice a PJ Supermarket Fresh Nad Laborcom 14, Michalovce
V čase kontroly platil pre obe kontrolované PJ akciový leták „FRESH Plus najnižšie ceny – týždenná akcia 48. týždeň“. V prípade 2 druhov výrobkov (ponúkaných v oboch PJ) nebola správne uvedená deklarovaná cena po zľave, pričom nesprávne uvedená cena bola v oboch prípadoch v neprospech spotrebiteľa.

Omida, spol. s r. o., Požiarnická 6, Košice
PJ Supermarket KLAS Hemerkova 39, Košice
V čase kontroly platil akciový leták „Potraviny Klas“. Inšpektori SOI zistili, že u 2 druhov výrobkov nebola správne uvedená konečná cena po deklarovanej zľave z pôvodnej ceny. Nesprávne uvedená cena bola v oboch prípadoch v neprospech spotrebiteľa.

3. Súlad pôvodných cien s cenovou evidenciou

Všetky kontrolované PJ dodržiavajú povinnosti, súvisiace s poskytovaním informácií o pôvodnej cene akciových výrobkov.
Nedostatky v tejto oblasti neboli zistené.

4. Súlad cenovej informácie na cenovkách s akciovými cenami na letákoch v nadväznosti na cenovú evidenciu

Z výsledkov kontrolnej akcie vyplýva, že nedostatky týkajúce sa súladu medzi cenami výrobkov uvedenými na cenovkách, v akciových letákoch a cenovej evidencii boli zistené len v dvoch krajoch, a to v Banskobystrickom a Trnavskom kraji.
V Trnavskom kraji sa nesúlad cien týkal 7 druhov výrobkov, v Banskobystrickom kraji inšpektori SOI zistili rozpory medzi cenami, uvedenými na cenovke, v akciovom letáku a cenovej evidencii u 10 druhov výrobkov.

Príklady negatívnych zistení:

OBI Slovakia s. r. o., Hodonínska 25, Bratislava
PJ Hobby market OBI, Nová 11, Trnava
Počas kontroly bol zistený nedostatok u 1 druhu výrobku, u ktorého cena vedená v cenovej evidencii bola vyššia ako predajná cena uvedená na cenovke a v aktuálnom letáku.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
PJ COOP Jednota, Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda
Inšpektori SOI konštatovali nesúlad cenovej informácie u 6 druhov výrobkov. V prípade 2 výrobkov bola cena na cenovke a v cenovej evidencii vyššia ako cena deklarovaná v letáku, v 4 prípadoch bola cena uvedená na cenovke vyššia ako v cenovej evidencii a v letáku.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
PJ COOP Jednota, M.R. Štefánika, Zvolen
Pri kontrole bola u 1 druhu výrobku zistená nesprávna akciová cenovka v porovnaní s cenou v cenovej evidencii. Cena, uvedená v cenovej evidencii bola vyššia ako akciová cena, uvedená na cenovke k výrobku.

TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, Bratislava
V PJ Terno 8126, Na Troskách 25, Banská Bystrica bol zistený nesúlad informácie o predajnej cene na cenovke v porovnaní s cenou v akciovom letáku a v cenovej evidencii u 9 druhov výrobkov.

5. Poskytovanie informácií o cene predávaného výrobku a jeho označovania predajnou a jednotkovou cenou v prevádzkarni

Cieľom kontrolnej akcie bolo komplexné preverenie povinností predávajúceho, súvisiacich s predajom výrobkov za dohodnuté ceny.
Označovanie výrobkov predajnou a jednotkovou cenou a samotné poskytovanie informácií o cene predávaného výrobku je podstatným prvkom, umožňujúcim spotrebiteľovi prijať kvalifikované rozhodnutie o kúpe výrobku.
Kontrolná akcia preukázala niekoľko nedostatkov, súvisiacich s poskytovaním informácií o cene predávaného výrobku. Kým v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji neboli nedostatky zistené, v Bratislavskom kraji bola zistená chýbajúca cenová informácia u 13 druhov výrobkov, v Trnavskom kraji inšpektori SOI konštatovali chýbajúcu informáciu o predajnej cene u 13 druhov výrobkov a informácia o jednotkovej cene nebola uvedená u 21 druhov výrobkov. V Banskobystrickom kraji chýbala informácia o predajnej cene u 22 druhov výrobkov a akákoľvek cenová informácia absentovala u 3 druhov výrobkov. Inšpektori v Košickom kraji zistili nesprávnu jednotkovú cenu u 16 druhov výrobkov, v Prešovskom kraji nebolo jednotkovou cenou označených 7 druhov výrobkov.

Príklady negatívnych zistení:

TERNO real estate s. r. o., Bratská 3, Bratislava
V PJ Moja Samoška, Budyšínska 12, Bratislava bola zistená chýbajúca cenová informácia pre spotrebiteľa u 13 druhov výrobkov.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
PJ COOP Jednota, Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda
Nedostatok v podobe chýbajúcej predajnej ceny bol zistený u 10 druhov výrobkov, jednotková cena nebola uvedená u 6 druhov výrobkov.

ELEKTROMAX s. r. o., Veterná 18/G, Trnava
V rámci kontroly poskytovania informácií o jednotkových cenách výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi inšpektori SOI zistili nedostatok v podobe chýbajúcej informácie o jednotkovej cene u 15 druhov výrobkov.

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava
PJ Potraviny Coop Jednota 1, Slaská 16, Žarnovica
Pri výkone kontroly inšpektori SOI identifikovali 15 druhov výrobkov, ktoré neboli označené predajnou a jednotkovou cenou.

ADESSO s. r. o., Južná trieda 66, Košice
PJ ADESSO, darčeky a dekoračné predmety, Južná trieda 6, Košice
Pri kontrole boli zistené, že predávajúci označil 16 druhov výrobkov v ponuke pre spotrebiteľa nesprávnou jednotkovou cenou, keď jednotková cena bola uvedená zhodne s predajnou cenou a bola vyznačená za celé balenie (teda nebola uvedená cena za jednotlivý kus výrobku v balení).

NAY a. s., Tuhovská 15, Bratislava
PJ Nay elektrodom, Vihorlatská 2/A, Prešov
Počas kontroly bola zistená chýbajúca informácia o jednotkovej cene u 7 druhov výrobkov.

6. Správnosť účtovania cien výrobkov
Počas kontrolnej akcie neboli zistené žiadne nedostatky, týkajúce sa účtovania cien výrobkov. Všetky kontrolné nákupy boli zo strany predávajúcich účtované správne.

7. Iné
Počas kontrolnej akcie boli zistené aj porušenia platných právnych predpisov, netýkajúce sa výpredajov a zliav.

Príklady zistených porušení:

Gabriela Schubertová, 900 43 Kalinkovo 271
PJ Kožená galantéria, Rovinka 681, Rovinka nebola označená predpísanými náležitosťami v zmysle § 15 zákona o ochrane spotrebiteľa, t.j. chýbali údaje o obchodnom mene a mieste podnikania fyzickej osoby a meno a priezvisko osoby, zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

MAX s. r. o., Malé námestie 18, Malacky
PJ MAX predaj kožených a kožušinových výrobkov, OC Polus, Vajnorská 100, Bratislava
V PJ sa na viditeľnom a dostupnom mieste pre spotrebiteľov nenachádzal reklamačný poriadok.

ELEKTROMAX s. r. o., Veterná 18/G, Trnava
V kontrolovanej PJ bol zistený nedostatok v podobe neplatného úradného overenia používaného dĺžkového meradla.

TERNO real estate s. r. o., Bratská 3, Bratislava
PJ Terno 8126, Na Troskách 25, Banská Bystrica
Pri kontrolnom nákupe neboli inšpektorom SOI poskytnuté deklarované darčeky – megažrútska čiapka a VILDETA utierka.

Lesona tactical, Dolná 62, Banská Bystrica
Kontrolované akciové textilné výrobky nemali nijakým spôsobom zabezpečený preklad informácií o údržbe do kodifikovanej formy štátneho jazyka; informácie o údržbe boli vyznačené na etikete výrobku len v cudzojazyčnej mutácii.

Palmers, Na troskách 25, Banská Bystrica
Kontrolované akciové textilné výrobky nemali nijakým spôsobom zabezpečený preklad informácií o údržbe do kodifikovanej formy štátneho jazyka; informácie o údržbe boli vyznačené na etikete výrobku len v cudzojazyčnej mutácii.

NOSENE, Nám. Štefana Moyzesa 4, Banská Bystrica
Doklad o kúpe neobsahoval údaje o zakúpenom výrobku, nakoľko predmet kontrolného nákupu (náušnice) bol na doklade o kúpe uvedený ako „recyklo sperk mj“.

Janka Gábová – RINATEX, Nám. Slobody 2491/9A, Nové Mesto nad Váhom
PJ RINATEX dámske a pánske odevy, kabelky, Čs. armády 82/20, Nové Mesto nad Váhom
V kontrolovanej PJ sa v čase kontroly nachádzalo 10 druhov textilných výrobkov bez predpísaného označenia materiálového zloženia textilných vláken v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (informácie o zložení boli uvedené len v anglickom, poľskom alebo inom cudzom jazyku).
Spotrebiteľ tiež nebol vhodným spôsobom informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Elena Kapušová GALATEX, Farská 2, Beluša
PJ GALATEX Dámsky – Pánsky textil a galantéria, Farská 2, Beluša
V kontrolovanej PJ sa nachádzali 4 druhy textilných výrobkov bez predpísaného označenia materiálového zloženia textilných vlákien v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na uvedených výrobkoch sa nachádzali len informácie o materiálovom zložení v poľskom jazyku.

EBEN Nábytok, 1. mája 20, Vráble
V kontrolovanej PJ sa nenachádzala informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1/E, Bratislava – reklamný leták „Máme vlastné značky, máme vlastné ceny“

Pred začatím kontrolnej akcie spustila spoločnosť Lidl reklamnú akciu s názvom „Máme vlastné značky, máme vlastné ceny“. Táto akcia bola predmetom viacerých podaní, v ktorých pisatelia poukazovali najmä na nedostupnosť akciových produktov.

Nedostupnosť akciových produktov bola preukázaná len v Trnavskom kraji (v kontrolovanej PJ Lidl, Hospodárska 7876/1, Trnava nebol k dispozícii 1 druh tovaru).

V Košickom kraji bolo zistené, že napriek informácii, uvedenej na akciovom letáku v znení „Produkt nie je možné zakúpiť si v sieti predajní Lidl Slovensko.“ sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali dva druhy výrobkov, na ktoré sa táto informácia priamo vzťahovala, a to cukrovinka After Eight Nestlé 200g Mint Chocolate Things (kontrolované PJ Lidl predajňa 255, Pri prachárni 4, Košice) a mliečny výrobok Müller mliečna ryža Riso škorica 200g (kontrolovaná PJ Lidl 202, Moldavská cesta II.2407/21A, Košice).

Opatrenia:
Vo všetkých kontrolovaných PJ, v ktorých boli zistené nedostatky boli spísané inšpekčné záznamy. Kontrolovaným subjektom boli v prípade zistených porušení záväzným pokynom uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehoty na uvedenie podmienok zmlúv uzavretých na diaľku do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie platných právnych predpisov v dozornej pôsobnosti SOI.

Záver :
Výsledky kontrolnej akcie preukázali, že nedostatky v dodržiavaní povinností predávajúcich pri výpredajových akciách a zľavách sa vyskytujú v PJ obchodných reťazcov aj PJ malých podnikateľských subjektov v takmer porovnateľnej miere.

K najčastejším nedostatkom opakujúcim sa vo všetkých krajoch bola nedostupnosť deklarovaných akciových produktov. Vo viacerých krajoch sa vyskytol nesúlad medzi cenou výrobku, uvedenou na akciovom letáku a cenou uvedenou v cenovej evidencii (prípadne na cenovke). Tieto výsledky v podstate potvrdzujú štruktúru spotrebiteľských podnetov.

Pretože rôzne akciové ponuky, výpredaje a zľavy sú z pohľadu spotrebiteľov čoraz zaujímavejšie, je potrebné, aby si predávajúci uvedomili zodpovednosť za prezentované informácie v nadväznosti na rozsah skutočnej ponuky akciových výrobkov. Vyššie uvedené kontrolné zistenia je totiž možné považovať za nekalú obchodnú praktiku, ktorej použitie zákon zakazuje pred, počas aj po obchodnej transakcii. Nesprávna informácia vo vzťahu k produktu, jeho dostupnosti a cene teda nesmie byť uvedená ani na akciovom letáku.

V prípade, ak by predávajúci nezabezpečil dostatočné množstvo akciových výrobkov, mohlo by z jeho strany dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty vábivej reklamy, ktorou sa rozumie výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu.

Prekvapujúcim zistením boli nedostatky v označovaní textilných výrobkov informáciami o ich materiálovom zložení, ktoré v mnohých prípadoch nebolo uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Napriek tomu, že informačné povinnosti neboli cieľom kontrolnej akcie, zistené skutočnosti poukazujú na nedostatky, ktorých identifikácia bude predmetom samostatnej kontroly.