SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Výsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 23. 10. 2017

Výsledky kontrol dodržiavania požiadaviek na označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí [pdf, 704 kB]