Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly výskytu nebezpečných vianočných svietiacich reťazcov a úplnosti ich označenia

Výsledky kontroly výskytu nebezpečných vianočných svietiacich reťazcov a úplnosti ich označenia

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 1. 2010

Na základe doterajších skúseností vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu vianočných svietiacich reťazcov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu v predvianočnom období. Akcia bola zameraná hlavne na overenie výskytu nebezpečných vianočných reťazcov na trhu, ktoré boli zistené SOI v predchádzajúcich troch rokoch a úplnosť označenia vianočných svietiacich reťazcov, vrátane ich návodov na používanie.

Prekontrolovaných bolo 204 prevádzkových jednotiek, z toho boli 3 dovozcovia a 201 distribútorov.

Celkovo bolo prekontrolovaných 1 620 druhov, pričom u dovozcov boli zistené nedostatky pri 29 druhoch v celkovej hodnote 6 976 € a u distribútorov pri 265 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 32 338 €.

Najčastejšie boli zistené nasledovné nedostatky:

•    chýbalo bezpečnostné upozornenie – 152 druhov v hodnote 19 712 €,

•    chýbalo označenie výrobku - 90 druhov v hodnote 10 713 €,

•    návod na použitie bol v cudzom jazyku – 67 druhov v hodnote 5 459 €

•    bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku – 46 druhov v hodnote 8 709 €.

Najvyšší podiel výrobkov so zistenými nedostatkami v značení, vyjadrený v počte nedostatkov tvorili výrobky pôvodom z tretích krajín v počte 283 nedostatkov a výrobky pôvodom z EU v počte 71 nedostatkov, kým vianočné svietiace reťazce s nevyhovujúcim značením neznámeho pôvodu sa v ponuke zistili len ojedinele.

Za zmienku stojí, že na trhu bol nájdený aj jeden druh nebezpečného vianočného reťazca v hodnote 76 €, ktorého nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách v predchádzajúcich troch rokoch.

Z celkového počtu kontrolovaných druhov neboli označené značkou CE v rozpore s platnými predpismi len tri druhy v celkovej hodnote 36 €, ktoré pochádzali z tretích krajín.

Na základe výsledkov vykonanej kontroly bol zakázaný predaj celkom 294 druhov vianočných svietiacich reťazcov v celkovej hodnote 39 314 €, do doby vykonania nápravy a odstránenia zistených nedostatkov.