Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly vianočných svietiacich reťazcov

Výsledky kontroly vianočných svietiacich reťazcov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 2. 2011

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 22. novembra 2010 do 31. decembra 2010 kontrolu vianočných svietiacich reťazcov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu. Kontrola bola zameraná hlavne na overenie možného výskytu nebezpečných vianočných reťazcov na trhu, ktoré boli zistené SOI v predchádzajúcich troch rokoch. Taktiež sa kontrolovala úplnosť označenia vianočných svietiacich reťazcov, vrátane ich návodov na používanie a bezpečnostných upozornení. Kontrolou sa sledovala aj prípadná ponuka už potvrdených nebezpečných vianočných svietiacich reťazcov a uvedených v systéme RAPEX ostatnými krajinami EÚ.

Prekontrolovaných bolo 229 prevádzkových jednotiek, z toho boli 5 dovozcovia a 224 distribútorov.

Inšpektori celkom prekontrolovali 1 769 druhov, pričom u dovozcov zistili nedostatky pri 3 druhoch v celkovej hodnote 607 € a u distribútorov pri 133 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 25 459 €.

Najčastejšie boli zistené nasledovné nedostatky:

 • chýbalo bezpečnostné upozornenie alebo bolo v cudzom jazyku – 105 druhov v hodnote 19 182 €,
 • návod na použitie chýbal alebo bol v cudzom jazyku – 40 druhov v hodnote 2 501 €,
 • chýbalo označenie výrobku – 28 druhov v hodnote 8 180 €,
 • bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku – 46 druhov v hodnote 8 709 €.

Najvyšší podiel výrobkov so zistenými nedostatkami v označení, v návodoch na použitie a bezpečnostných upozornení tvorili výrobky pôvodom z tretích krajín v počte 131 nedostatkov, výrobky pôvodom z EU v počte 20 nedostatkov, kým vianočné svietiace reťazce s nevyhovujúcim značením neznámeho pôvodu sa v ponuke zistili v 22 prípadoch.

Z celkového počtu kontrolovaných druhov neboli označené značkou CE v rozpore s platnými predpismi len dva druhy v celkovej hodnote 89 €, z ktorých jeden pochádzal z krajiny EU a jeden bol neznámeho pôvodu.

Za zmienku stojí, že na trhu nebol nájdený ani jeden druh vianočného reťazca, ktorého nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách SOI v predchádzajúcich troch rokoch a žiaden nebezpečný druh uvedený v systéme RAPEX.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek. Odobrala 5 druhov vianočných svietiacich reťazcov pre podozrenie na nebezpečnosť. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI zistila, že:

 • 3 druhy výrobkov predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. Jeden nebezpečný druh výrobku bol pôvodom z Číny a dva druhy boli neznámeho pôvodu.

Dôvody závažného rizika ohrozenia zdravia u nebezpečných výrobkov boli nasledovné:

 • konštrukcia objímky nevyhovuje pre zosilnenú izoláciu ,
 • nevyhovuje prierez vodičov,
 • nevyhovuje dĺžka prívodu,
 • nedostatočný izolačný odpor a elektrická pevnosť,
 • blikacie zariadenie nevyhovuje skúške úderom,
 • materiál konštrukcie objímky a vidlice nevyhovel skúške odolnosti proti pôsobeniu tepla a ohňa.

SOI zakázala kontrolovaným osobám uvedené výrobky predávať. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z trhu a od spotrebiteľa. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Zoznam nebezpečných výrobkov je uverejnený na webovej stránke SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.