Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly úplnosti značenia zariadení na hubenie hmyzu

Výsledky kontroly úplnosti značenia zariadení na hubenie hmyzu

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 26. 10. 2011

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vykonali v auguste tohto roku kontroly zamerané na úplnosť značenia zariadení na hubenie hmyzu a ich návodov na použitie. Bolo skontrolovaných 89 prevádzkových jednotiek (PJ). Z toho bol 1 dovozca a 88 distribútorov.

Nedostatky v tomto sortimente výrobkov inšpektori zistili v 35 PJ na 48 druhoch zariadení na hubenie hmyzu v celkovej hodnote 11 910,75 €.

Návod na použitie nebol v slovenskom jazyku, resp. bol nedostatočný – neobsahoval inštrukcie v zmysle požiadaviek harmonizovaných technických noriem v prípade 21 druhov týchto zariadení. 17 druhov takýchto zariadení nemalo bezpečnostné upozornenie dostatočnou výškou písmen, resp. chýbalo alebo nebolo v slovenskom jazyku. Ďalej označenie výrobku bolo nedostatočné, resp. značka vysokého napätia nemala požadovaný rozmer na 17 druhoch zariadení na hubenie hmyzu.

Pre úplnosť uvádzame, že na niektorých druhoch kontrolovaných výrobkov sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

Výrobky s nedostatkami boli prevažne pôvodom z tretích krajín.

Na trhu nebol nájdený ani jeden druh zariadenia na hubenie hmyzu uvedeného v systéme RAPEX.

Uvedené nedostatky boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne alebo bola ochrana trhu zabezpečená zákazom predaja a dodávky hore uvedených výrobkov do doby odstránenia zistených závad t. j. doplnenia bezpečnostného upozornenia, návodu na použitie resp. jeho preloženia do slovenského jazyka.

Na overenie podozrenia z nebezpečnosti SOI odobrala 1 druh zariadenia na hubenie hmyzu.

Na základe overenia jeho vlastností vykonanými skúškami ho následne kvalifikovala ako nebezpečný výrobok pre spotrebiteľa s rizikom elektrického šoku.

Dôvodom tohto závažného rizika bolo zistenie:

  • materiál zariadenia je deformovateľný vplyvom vyššej teploty a tiež nie je odolný voči horeniu,
  • na samotnom výrobku chýbajú bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku vystríhajúce spotrebiteľa pred dotykom s kovovou mriežkou, na ktorej sa nachádza vysoké napätie.

Tento druh bude po došetrení uverejnený na www.soi.sk odkaz Nebezpečné výrobky.