Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly úplnosti značenia reťazových píl s elektrickým pohonom určených na spracovanie dreva

Výsledky kontroly úplnosti značenia reťazových píl s elektrickým pohonom určených na spracovanie dreva

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 25. 10. 2011

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vykonali v septembri tohto roku kontroly zamerané na úplnosť značenia reťazových píl s elektrickým pohonom určených na spracovanie dreva a ich návodov na použitie. Bolo skontrolovaných 106 prevádzkových jednotiek (ďalej PJ) - distribútorov.

Nedostatky v tomto sortimente výrobkov inšpektori zistili v 42 PJ na 59 druhoch reťazových píl s elektrickým pohonom v celkovej hodnote 15 442 €. Na 24 druhoch takýchto reťazových píl bolo nedostatočné označenie v zmysle požiadaviek harmonizovanej technickej normy (napr. chýbalo označenie výrobku max. dĺžkou vodiacej lišty v mm). 32 druhov týchto strojových zariadení malo nedostatočný návod na použitie (napr. neobsahoval zrozumiteľný preklad celého textu pôvodného cudzojazyčného návodu na použitie spolu s vysvetľujúcimi obrázkami, chýbalo vysvetlenie symbolov pre ochranu očí a sluchu a tiež všeobecné pravidlá na bezpečnosť takýchto reťazových píl), resp. nemalo návod na použitie v slovenskom jazyku. Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa správneho zaobchádzania s takouto reťazovou pílou chýbali, resp. neboli v slovenskom jazyku na 5 druhoch reťazových píl s elektrickým pohonom určených na spracovanie dreva.

Na overenie podozrenia z nebezpečnosti SOI odobrala 1 druh reťazovej píly s elektrickým pohonom určeným na spracovanie dreva. V prípade, že skúšky elektrickej bezpečnosti preukážu jej nebezpečnosť, bude táto informácia uverejnená na www.soi.sk.

Výrobky s nedostatkami boli prevažne pôvodom z EÚ.

Uvedené nedostatky boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením zákazu predaja a dodávky hore uvedených výrobkov do doby odstránenia zistených závad t. j. doplnenia značenia, bezpečnostného upozornenia, návodu na použitie resp. jeho preloženia do slovenského jazyka.