Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly sieťových nabíjačiek mobilných telefónov

Výsledky kontroly sieťových nabíjačiek mobilných telefónov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 6. 2012

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) vykonala v období od 01. marca do 30. apríla 2012 kontroly zamerané na bezpečnosť sieťových nabíjačiek mobilných telefónov tak na hraniciach pri vstupe na jednotný trh Európskej únie, ako aj sieťových nabíjačiek mobilných telefónov umiestnených na trhu v ponuke pre spotrebiteľov a súčasne výskytu už potvrdených nebezpečných sieťových nabíjačiek mobilných telefónov uvedených v systéme RAPEX.

V spolupráci s colnými orgánmi bolo vykonaných sedem kontrol dovozu predmetných výrobkov. SOI na 8 druhov vydala stanovisko – výrobky nesmú byť prepustené do voľného obehu, na základe čoho colné orgány zamietli ich vstup na jednotný trh Európskej únie. Dôvodom neprepustenia výrobkov do voľného obehu bolo chýbajúce označenie CE alebo označenie CE bolo v nesprávnom tvare.

V rámci akcie bolo tiež prekontrolovaných celkom 146 prevádzkových jednotiek, z toho boli 5 dovozcovia a 141 distribútorov, pričom sa preverilo spolu 780 druhov. U dovozcov inšpektori zistili nedostatky pri 7 druhoch v celkovej hodnote 3 914 € a u distribútorov pri 96 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 1 766 €.

Najčastejšie boli zistené nasledovné nedostatky:

  • chýbalo označenie CE alebo bolo v nesprávnom tvare - 41 druhov,
  • chýbalo označenie výrobku – 27 druhov,
  • návod na použitie chýbal alebo bol v cudzom jazyku – 22 druhov.

Najvyšší podiel výrobkov so zistenými nedostatkami v označení CE, v označení výrobku a v návodoch na použitie tvorili výrobky pôvodom z tretích krajín v počte 88 nedostatkov, výrobky pôvodom z EU v počte 16 nedostatkov, kým sieťové nabíjačky mobilných telefónov s nevyhovujúcim značením neznámeho pôvodu sa v ponuke zistili v 7 prípadoch.

Za zmienku stojí, že na trhu neboli nájdené žiadne druhy, ktorých nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách SOI v predchádzajúcich rokoch alebo boli ako nebezpečné výrobky uvedené v systéme RAPEX.

Na overenie bezpečnosti odobrali inšpektori z ponuky 11 druhov sieťových nabíjačiek mobilných telefónov s nasledovným výsledkom:

7 druhov pôvodom z tretích krajín bolo nezhodných s požiadavkami technických predpisov. Najčastejšie príčiny nezhody boli nasledovné:

  • konštrukcia transformátora nevyhovuje pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho,
  • vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty v transformátore nevyhovujú pre dvojitú izoláciu,
  • kolíky sieťovej vidlice majú menší priemer ako vyžaduje norma,
  • časti z termoplastického materiálu, na ktorých sú priamo namontované časti s nebezpečným napätím, nie sú odolné voči teplu.

Kontrolované osoby prijali dobrovoľné opatrenia, že nebudú predmetné výrobky predávať a stiahnu ich z trhu, resp. SOI zakázala kontrolovaným osobám uvedené výrobky predávať. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn stiahnuť ich z trhu.