Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly CD a DVD prehrávačov

Výsledky kontroly CD a DVD prehrávačov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 14. 7. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 01.05.2016 do 30.05.2016 proaktívnu kontrolu CD a DVD prehrávačov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu, s cieľom zmapovať situáciu v plnení pre nich stanovených technických požiadaviek. Kontrola bola zameraná hlavne na označenie CE a či je CE v správnom tvare, štítkové údaje, označenie typu, označenie výrobcom a správnosť a úplnosť návodov na použitie.

V sledovanom období bolo prekontrolovaných 92 prevádzkových jednotiek, z čoho boli všetci na pozícii distribútorov.
Inšpektori celkom vizuálne prekontrolovali 238 druhov, pričom u distribútorov zistili nedostatky pri 5 druhoch [t. j. 2,1 %], v celkovej hodnote 240 €.

Išlo o nasledovné nedostatky:

  • návod na použitie bol v cudzom jazyku – 3 druhy v hodnote 134,7 €,
  • bezpečnostné upozornenie bolo v cudzom jazyku – 3 druhy v hodnote 134,7 €,
  • chýbalo označenie výrobku – 2 druhov v hodnote 69,98 €.
    Poznámka: Na jednom druhu sa vyskytlo súbežne aj niekoľko nedostatkov.

Za zmienku stojí, že na trhu nebol nájdený ani jeden druh CD alebo DVD prehrávača, ktorého nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách SOI v predchádzajúcich rokoch a ani jeden nebezpečný druh uvedený v systéme RAPEX.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek vzoriek skúšaním ich vlastností v akreditovanom laboratóriu. Z ponuky trhu pre podozrenie na nebezpečnosť odobrala 19 druhov CD a DVD prehrávačov.

Na základe overenia vlastností výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI zistila, že:

  • 2 druhy nevyhoveli informačným požiadavkám v časti návod – informácie ochrane proti striekajúcej vode, o odpájacom prvku a batériách boli v návode iba čiastočné alebo chýbali,

  • 17 druhov vyhovelo všetkým požiadavkám technických predpisov.

Na základe uvedených výsledkov tejto kontrolnej akcie možno konštatovať priaznivú situáciu na trhu s CD a DVD prehrávačmi. Kontrole bezpečnosti CD a DVD prehrávačov sa bude SOI venovať aj v nasledujúcom období.