Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol vianočných svietiacich reťazcov

Výsledky kontrol vianočných svietiacich reťazcov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 3. 2. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 09. 11. 2015 do 31. 12. 2015 kontrolu vianočných svietiacich reťazcov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu. Kontrola bola zameraná hlavne na overenie možného výskytu nebezpečných vianočných reťazcov na trhu, ktoré boli zistené SOI v predchádzajúcich rokoch a ktoré boli uvedené v systéme RAPEX. Taktiež sa kontrolovala úplnosť označenia vianočných svietiacich reťazcov, vrátane ich návodov na používanie a bezpečnostných upozornení. Pre komplexnú ochranu trhu Slovenskej republiky, a teda aj trhu Európskej únie sa bezpečnosť vianočných svietiacich reťazcov kontrolovala aj pri vstupe na jednotný trh Európskej únie.

V sledovanom období bolo prekontrolovaných 221 prevádzkových jednotiek, z čoho boli všetci na pozícii distribútorov.

Inšpektori celkom vizuálne prekontrolovali 1430 druhov, pričom u distribútorov zistili nedostatky pri 191 druhoch (t. j. 13 %), v celkovej hodnote 30 994 €.

Najčastejšie boli zistené nasledovné nedostatky:

  • návod na použitie bol v cudzom jazyku – 99 druhov v hodnote 23 114 €,
  • bezpečnostné upozornenie bolo v cudzom jazyku – 66 druhov v hodnote 5 626 €,
  • chýbalo označenie výrobku – 41 druhov v hodnote 3 181 €.

Poznámka: Na jednom druhu sa vyskytlo súbežne aj niekoľko nedostatkov.

Za zmienku stojí, že na trhu nebol nájdený ani jeden druh vianočného reťazca, ktorého nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách SOI v predchádzajúcich troch rokoch a ani jeden nebezpečný druh uvedený v systéme RAPEX.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek. Z ponuky trhu pre podozrenie na nebezpečnosť odobrala 16 druhov vianočných svietiacich reťazcov. Z tohto počtu bolo 12 druhov už odskúšaných v roku 2015 a 4 druhy budú predmetom skúšania vlastností v nasledujúcom období roku 2016.

Na základe overenia vlastností výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI zistila, že:

  • 1 druh pôvodom z EÚ nevyhovel požiadavkám v časti značenia informácií - svetelný reťazec mal návod na obsluhu v cudzom jazyku,
  • 1 druh pôvodom z EÚ bol nezhodný s požiadavkami predpisov - svetelný reťazec mal nevyhovujúce pokyny na obsluhu a návod na použitie,
  • 4 druhy výrobkov predstavovali pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. Dva nebezpečné druhy výrobkov boli pôvodom z Číny a dva boli neznámeho pôvodu.

Závažné riziko ohrozenia zdravia: riziko elektrického šoku.

Dôvody:

  • nevyhovel prierez vodičov,
  • nevyhovela mechanická pevnosť blikacieho zariadenia,
  • blikacia jednotka bola z horľavého izolačného materiálu.

V prípade nebezpečných výrobkov bol kontrolovaným osobám uložený zákaz ich predaja a opatrenia stiahnuť ich z trhu a informovať spotrebiteľov. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Nebezpečné svetelné reťazce boli uverejnené na webovej stránke SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

Na základe uvedených výsledkov tejto kontrolnej akcie v porovnaní s rokom 2014 možno konštatovať čiastočné zlepšenie situácie na trhu s vianočnými svietiacimi reťazcami. Kontrole bezpečnosti vianočných svietiacich reťazcov sa bude SOI venovať aj v nasledujúcom období.