Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol úplnosti návodov na použitie určených domácich spotrebičov

Výsledky kontrol úplnosti návodov na použitie určených domácich spotrebičov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 14. 6. 2012

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) vykonali v marci tohto roku kontroly zamerané na úplnosť návodov na použitie kuchynských strojov, grilov, hriankovačov a podobných prenosných varných spotrebičov, fritovacích hrncov, panvíc na smaženie a podobných spotrebičov a rýchlovarných kanvíc.

Bolo skontrolovaných 168 PJ. Z toho bol 1 dovozca a 167 distribútorov. Všetky kontrolované určené domáce spotrebiče boli označené označením CE.

Nedostatky inšpektori zistili v 79 PJ na 358 druhoch určených domácich spotrebičov v celkovej hodnote 55 810,6 €.

V prípade 168 druhov týchto určených domácich spotrebičov návod na použitie bol nedostatočný – neobsahoval inštrukcie v zmysle požiadaviek harmonizovaných technických noriem, resp. chýbal, prípadne nebol v slovenskom jazyku.

V 3 návodoch na použitie domácich spotrebičov so zabudovaným zdrojom hluku chýbal údaj o hluku Lwa v dB.

Bezpečnostné upozornenie bolo v cudzom jazyku na 173 druhoch takýchto určených domácich spotrebičov.

Ďalej na 16 druhoch týchto domácich spotrebičov označenie výrobkov bolo nedostatočné, napr. chýbal symbol upozorňujúci spotrebiteľa na jeho horúci povrch.

Pre úplnosť uvádzame, že na niektorých druhoch kontrolovaných výrobkov sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

Výrobky s nedostatkami boli prevažne pôvodom z tretích krajín.

Na trhu nebol nájdený ani jeden druh z už potvrdených nebezpečných elektrospotrebičov ktoré sú uvedené v systéme RAPEX.

Uvedené nedostatky boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne alebo bola ochrana trhu zabezpečená zákazom predaja a dodávky hore uvedených výrobkov do doby odstránenia zistených závad t. j. doplnenia značenia, bezpečnostného upozornenia, návodu na použitie resp. jeho preloženia do slovenského jazyka.

Na overenie podozrenia z nebezpečnosti určených domácich spotrebičov SOI odobrala 2 druhy rýchlovarných kanvíc.

Na základe overenia ich vlastností vykonanými skúškami bol 1 druh rýchlovarnej kanvice klasifikovaný ako vyhovujúci a 1 druh bol nezhodný.