Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky hodnotenia vlastností satelitných prijímačov

Výsledky hodnotenia vlastností satelitných prijímačov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 17. 5. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia vzhľadom na opakujúce sa podnety spotrebiteľov na výskyt satelitných prijímačov s podozrením na nebezpečnosť na trhu vykonala v priebehu mesiaca február kontrolnú akciu zameranú na odber vzoriek satelitných prijímačov. Pri tejto kontrolnej akcii SOI odobrala desať druhov satelitných prijímačov.

Na základe overenia vlastností výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že:

  • 8 druhov výrobkov nevyhovelo požiadavkám na informačné povinnosti, z toho bolo 6 druhov neznámeho pôvodu a 2 druhy boli pôvodom z Európskej únie.

Nesplnené požiadavky na informačné povinnosti boli v zmysle normy STN EN 60065: 2003 + A1: 2007 + A11: 2009 nasledovné:

- článok 5.1 OZNAČENIE A KLASIFIKÁCIA: na výrobku je uvedený max. príkon, ale v priloženom návode na použitie je uvedená iná hodnota maximálneho príkonu,

- článok 5.4.1a) návod na obsluhu musí obsahovať upozornenie, že prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode,

- článok 5.4 NÁVOD: podľa článku 5.4.2a) musí návod stanovovať, že: „kde je použitá SIEŤOVÁ VIDLICA alebo prístrojová zásuvka ako odpájacie zariadenie, toto odpájacie zariadenie musí zostať vždy prevádzkyschopné.“

  • 2 druhy výrobkov vyhoveli technickým požiadavkám.

Kontrolované osoby sa na podnet SOI dobrovoľne zaviazali, že výrobky nevyhovujúce požiadavkám na informačné povinnosti nebudú predávať do vykonania nápravy.