Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky hodnotenia vlastností prenosných svietidiel určených pre deti

Výsledky hodnotenia vlastností prenosných svietidiel určených pre deti

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 20. 6. 2011

    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala v priebehu mesiaca marec a apríl kontrolnú akciu zameranú na preverenie vlastností prenosných svietidiel, určených pre deti, nachádzajúcich sa na trhu. Kontrolná akcia bola zameraná na označenie výrobkov CE, správnosť tvaru CE, štítkové údaje na výrobku, označenie typu, označenie výrobcom a úplnosť návodov na použitie. SOI pri kontrolnej akcii prekontrolovala 118 prevádzok a vykonala kontrolu 241 druhov svietidiel. Zistených bolo 31 nedostatkov. Medzi najčastejšie nedostatky patrili: chýbajúce štítkové údaje, návody na použitie boli v cudzom jazyku, chýba označenie typu, chýba označenie výrobcu. Odstránenie týchto nedostatkov bolo riešené opatrením na mieste – zákaz predaja do odstránenia nedostatkov alebo ich dobrovoľným odstránením kontrolovanou osobou.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek. Odobrala 4 druhy prenosných svietidiel určených pre deti z dôvodu podozrenia na nebezpečnosť. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že:

  • 2 druhy výrobkov boli nezhodné so stanovenými požiadavkami - jeden druh bol pôvodom z Číny a jeden druh z krajiny EÚ.

       Príčiny nezhodnosti boli nasledovné:

  • písomné pokyny neboli v slovenskom jazyku,
  • označenie výrobku nebolo trvanlivé,
  • časti nepridržiavajúce živé časť nevyhoveli skúške žeravým drôtom.

  • 2 druhy výrobkov predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. Oba nebezpečné druhy výrobkov boli pôvodom z krajín EÚ.

    Dôvody závažného rizika ohrozenia zdravia u nebezpečných výrobkov boli nasledovné:

  • svietidlá nemali transformátor alebo menič napätia dodávajúci bezpečné malé napätie,
  • svietidlá nemali primeranú mechanickú pevnosť, aby vydržali nešetrné zaobchádzanie,
  • svietidlá nemali prostriedky na zabránenie priameho dotyku s horúcimi časťami,
  • svietidlá nemali vyhovujúce kryty na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom.

Kontrolované osoby sa na podnet SOI dobrovoľne zaviazali, že uvedené výrobky nebudú predávať. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z trhu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Zoznam nebezpečných výrobkov je uverejnený na webovej stránke SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.