Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky hodnotenia vlastností prenosných svietidiel na všeobecné použitie

Výsledky hodnotenia vlastností prenosných svietidiel na všeobecné použitie

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 14. 10. 2011

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala v priebehu mesiaca máj a jún kontrolnú akciu zameranú na preverenie vlastností prenosných svietidiel na všeobecné použitie nachádzajúcich sa na trhu. Kontrolná akcia bola zameraná na označenie výrobkov CE, správnosť tvaru CE, štítkové údaje na výrobku, označenie typu, označenie výrobcom, úplnosť návodov na použitie a výskytu nebezpečných prenosných svietidiel na všeobecné použitie uvedených v systéme RAPEX.

SOI pri kontrolnej akcii prekontrolovala 95 prevádzok a vykonala kontrolu 2 111 druhov svietidiel. U 48 druhov svietidiel boli zistené nedostatky.

Medzi najčastejšie nedostatky patrili:

  • výrobky boli bez označenia CE,
  • chýbali štítkové údaje,
  • návody na použitie boli v cudzom jazyku,
  • chýbajúce návody na použitie.

Odstránenie týchto nedostatkov bolo riešené opatrením na mieste – zákaz predaja do odstránenia nedostatkov alebo dobrovoľnými opatreniami kontrolovanej osoby.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek. Inšpektori odobrali 9 druhov prenosných svietidiel na všeobecné použitie pre podozrenie na nebezpečnosť. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie:

  • 6 druhov výrobkov bolo nezhodných so stanovenými požiadavkami. Dva druhy boli pôvodom z Číny a štyri druhy z krajín EÚ.

    Príčiny nezhodnosti boli nasledovné:

  • chýba prostriedok odľahčujúci vodiče od namáhania vrátane krútenia,
  • napájací ohybný kábel sa dá zatlačiť do svietidla a je vystavený nadmernému tepelnému namáhaniu od zdroja svetla,
  • ostrá hrana skrutky, ktorou prechádza vodič,
  • teplota tienidla (kov) prevyšuje povolenú teplotu.

Kontrolované osoby prijali dobrovoľné opatrenia, že uvedené výrobky stiahnu z trhu a nebudú ich predávať.