Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky hodnotenia vlastností predlžovacích šnúrových prívodov

Výsledky hodnotenia vlastností predlžovacích šnúrových prívodov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 1. 2. 2011

    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala v priebehu mesiaca október kontrolnú akciu zameranú na preverenie vlastností predlžovacích šnúrových prívodov nachádzajúcich sa na trhu. Kontrolná akcia bola zameraná na označenie výrobkov CE, správnosť tvaru CE, štítkové údaje na výrobku, označenie typu, označenie výrobcom a úplnosť návodov na použitie, resp. bezpečnostných upozornení a výskyt nebezpečných predlžovacích šnúrových prívodov uvedených v systéme RAPEX. SOI pri kontrolnej akcii prekontrolovala 107 prevádzok a vykonala kontrolu 812 druhov predlžovacích šnúrových prívodov. Zistených bolo 9 nedostatkov. Medzi najčastejšie nedostatky patrili: návody na použitie, resp. bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku. Odstránenie týchto nedostatkov bolo riešené opatrením na mieste – zákaz predaja do odstránenia nedostatkov alebo dobrovoľnými opatreniami kontrolovanej osoby. Výskyt nebezpečných predlžovacích šnúrových prívodov, uvedených v systéme RAPEX, nebol zistený ani v jednom prípade.

     V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek. Odobrala 16 druhov predlžovacích šnúrových prívodov pre podozrenie na nebezpečnosť. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI zistila, že:

•    5 druhov výrobkov bolo nezhodných so stanovenými požiadavkami – všetkých päť druhov bolo pôvodom z krajín EÚ.

Príčiny nezhodnosti boli nasledovné:

  • v rozoberateľných pohyblivých zásuvkách nie sú použité skrutkové spoje,
  • uzemňovacia svorka nie je označená symbolom uzemnenia.

•    3 druhy výrobkov predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. Jeden nebezpečný druh výrobku bol pôvodom z Číny a dva z krajín EÚ.

Dôvody závažného rizika ohrozenia zdravia u nebezpečných výrobkov boli nasledovné:

  • namerané hodnoty oteplení svoriek a krytu prekračujú dovolené hodnoty,
  • na prepojenie vidlice a zásuvky je použitý dvoj vodičový kábel, chýbal vodič zelenožltej farby,
  • materiál konštrukcie príslušenstva nevyhovel skúške odolnosti proti pôsobeniu tepla,
  • materiál konštrukcie príslušenstva nevyhovel skúške odolnosti proti pôsobeniu abnormálneho tepla a ohňa.

     Kontrolované osoby prijali dobrovoľné opatrenia, že uvedené výrobky nebudú predávať. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z trhu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

     Zoznam nebezpečných výrobkov je uverejnený na webovej stránke SOI.

     Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.