Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky hodnotenia vlastností nočných svietidiel do sieťových zásuviek

Výsledky hodnotenia vlastností nočných svietidiel do sieťových zásuviek

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 1. 10. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala v priebehu mesiaca máj a jún kontrolnú akciu zameranú na preverenie vlastností nočných svietidiel do sieťových zásuviek nachádzajúcich sa na trhu. Kontrolná akcia bola zameraná na označenie výrobkov CE, správnosť tvaru CE, štítkové údaje na výrobku, označenie typu, označenie výrobcom a úplnosť návodov na použitie. SOI pri kontrolnej akcii prekontrolovala 102 prevádzok a vykonala kontrolu 270 druhov svietidiel. Zistených bolo 26 nedostatkov. Medzi najčastejšie nedostatky patrili: návody na použitie boli v cudzom jazyku, bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku, chýbajúce návody na použitie. Odstránenie týchto nedostatkov bolo riešené opatrením na mieste – zákaz predaja do odstránenia nedostatkov alebo dobrovoľnými opatreniami kontrolovanej osoby.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek. Odobrala 12 druhov nočných svietidiel do sieťových zásuviek pre podozrenie na nebezpečnosť. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že:

  • 3 druhy výrobkov boli nezhodné so stanovenými požiadavkami - dva druhy boli pôvodom z Číny a jeden druh z krajiny EÚ.

Príčiny nezhodnosti boli nasledovné:

  • svietidlo bolo dekorované detským motívom, ktorý môže byť pre deti atraktívny, v prípade manipulácie - vytiahnutia svietidla zo zásuvky dieťaťom, hrozí možnosť úrazu dieťaťa elektrickým prúdom z napájacej zásuvky.
  • 9 druhov výrobkov predstavuje pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. Tri nebezpečné druhy výrobkov boli pôvodom z Číny a šesť z krajín EÚ.

Dôvody závažného rizika ohrozenia zdravia u nebezpečných výrobkov boli nasledovné:

  • kryt na nočnom svietidle do sieťovej zásuvky nebol dostatočne zabezpečený proti odstráneniu zo svietidla vloženého do sieťovej zásuvky,
  • podstava a kryt nočného svietidla do sieťovej zásuvky neboli navzájom pevne spojené,
  • materiál konštrukcie svietidla nevyhovel skúške odolnosti proti pôsobeniu tepla,
  • pri prevádzke svietidla bola prekročená maximálna povrchová teplota svietidla.

Kontrolované osoby sa na podnet SOI dobrovoľne zaviazali, že uvedené výrobky nebudú predávať. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z trhu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Zoznam nebezpečných výrobkov je uverejnený na webovej stránke SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.