Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVyhodnotenie kontroly hračiek určených pre deti do 36 mesiacov

Vyhodnotenie kontroly hračiek určených pre deti do 36 mesiacov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 2. 11. 2010

Vyhodnotenie kontroly hračiek určených pre deti do 36 mesiacov

    Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období mesiacov jún a júl 2010 v rámci Programu dohľadu nad trhom s hračkami proaktívnu kontrolnú akciu zameranú na hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Kontroly boli spojené aj s odberom vzoriek za účelom overenia bezpečnostných požiadaviek, ktoré sú charakteristické práve pre túto skupinu hračiek.

    Predmetom kontroly boli hračky, ktoré na základe svojho charakteru a účelu použitia, berúc do úvahy schopnosti dieťaťa v období vývinového štádia do 36 mesiacov, sú určené pre túto vekovú skupinu:

 
 •     hrkálky
 •     jednoduché skladačky (puzzle)
 •     jednoduché bábiky, ktoré majú telo vyhotovené z textilného materiálu
 •     textilné (plyšové) hračky, napr. predstavujúce rôzne zvieratká
 •     hračky na rozvíjanie zručnosti, napr. skladacie pyramídy, triediče tvarov
 •     hryzadlá
 •     hrazdičky a oblúky so zavesenými hračkami
 •     hračky na ťahanie, napr. zvieratká na kolieskach s povrázkom na ťahanie
 •     hračky do vane, stláčacie hračky


    Počas kontrolnej akcie inšpektori SOI prekontrolovali celkom 153 prevádzkových jednotiek, z čoho bolo 129 predávajúcich, 15 distribútorov a 9 dovozcov. Pri kontrole zisťovali plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo smernice týkajúcej sa bezpečnosti hračiek:

 •     označenie CE,
 •     bezpečnostné upozornenia, ak to charakter hračky vyžaduje
 •     minimálny vek používateľov hračiek alebo potreba zabezpečiť dohľad dospelej osoby
 •     označenie výrobcom alebo dovozcom

 

  Zistené nedostatky odstránili kontrolované osoby prijatím dobrovoľného opatrenia alebo zo strany SOI bolo uložené povinné opatrenie na ich odstránenie. Opatrenie na mieste do vykonania nápravy podľa §6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bolo vydané na 100 druhov hračiek v hodnote 5023,17 Eur. Dobrovoľným opatrením kontrolované subjekty odstránili zistené nedostatky u 76 druhov hračiek v hodnote 2567,25 Eur.

    Odber vzoriek

    V rámci kontrolnej akcie bolo celkom odobratých 13 druhov hračiek, ktoré boli skúšané v akreditovanom laboratóriu za účelom overenia bezpečnostných požiadaviek. Vzhľadom na to, že charakteristickým znakom malých detí je ich dobre známy zvyk vkladať veci do úst, boli skúšky zamerané najmä na zisťovanie, či hračky nepredstavujú pre dieťa riziko zadusenia. Teda, či obsahujú malé časti, ktoré môže dieťa prehltnúť resp. vdýchnuť alebo či sa takéto malé časti dajú z hračky ľahko oddeliť.

    Zo skúšaných vzoriek 6 druhov nesplnilo požiadavky pre hračky určené pre deti do 36 mesiacov podľa harmonizovanej STN EN 71-1 + A9. Pri skúšaní sa z nich oddelili malé časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti, čím predstavujú pre dieťa riziko zadusenia. Okrem toho 2 druhy hrkálok nesplnili požiadavku na tvar a veľkosť hračiek, ktoré sú určené pre malé deti, ktoré nevedia sedieť bez opory. Vložením takýchto hračiek do úst dieťaťa môže dôjsť k upchatiu ústnej dutiny, pričom nie je možné vylúčiť riziko zadusenia.

    Vzhľadom na to, že všetkých 6 druhov hračiek predstavuje pre deti závažné riziko ohrozenia ich zdravia, bolo zo strany SOI vykonané šetrenie za účelom zamedzenia ich ďalšieho uvádzania na trh a stiahnutia z trhu. Zároveň SOI o ich nebezpečnosti informovala na svojej webovej stránke, kde pre lepšiu orientáciu spotrebiteľa sú zverejnené aj ich fotografie. Výrobky SOI notifikovala aj do systému RAPEX.