Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOISúhrnná informácia o výsledkoch medzinárodného projektu JA2013

Súhrnná informácia o výsledkoch medzinárodného projektu JA2013

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 3. 2016
Pre zlepšenie informovanosti spotrebiteľov aj podnikateľov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejňuje výsledky medzinárodných projektov spracované organizáciou PROSAFE, ktorá bola ich koordinátorom.

Dňa 26. 01. 2016 sa v priestoroch organizácie PROSAFE v Bruseli uskutočnila záverečná konferencia s cieľom prezentovať výsledky dosiahnuté v medzinárodnom projekte JA2013, ktoré sú plne podporované Európskou komisiou. Projektov sa celkovo zúčastnilo 25 orgánov trhového dohľadu z 21 európskych štátov, ktorých primárnym cieľom je zaistiť bezpečný jednotný trh a ochranu spotrebiteľov.

Projekty JA2013 prebiehali v rokoch 2014 – 2015 a európske orgány trhových dohľadov v nich prejavili vysokú úroveň spolupráce za účelom ochrany európskeho trhu pred nebezpečnými výrobkami. Tieto projekty predstavujú pre orgány trhových dohľadov významnú platformu, umožňujúcu vzájomnú kooperáciu a výmenu informácií, týkajúcu sa bezpečnosti výrobkov v rámci EÚ.

Kľúčové výsledky jednotlivých projektov možno v krátkosti zhrnúť nasledovne:

Postieľky a cestovné postieľky

Inšpektori vykonali celkovo okolo 150 kontrol a na overenie bezpečnosti odobrali celkovo 50 výrobkov, pričom 92 % skúšaných výrobkov nevyhovelo požiadavkám. V 22 prípadoch orgány trhových dohľadov uložili záväzné opatrenia na zákaz predaja a stiahnutie výrobkov z trhu. V ďalších siedmich prípadoch bol výrobca vyzvaný k oprave výrobku.

Chemikálie v textilných výrobkoch (projektu sa zúčastnila aj SOI)

V tomto projekte bolo odobratých a skúšaných viac ako 300 výrobkov. Skúšky boli zamerané hlavne na výrobky prichádzajúce do úzkeho kontaktu s pokožkou a sú nosené dlhší čas, napr. detské pyžamá, plavky, športové oblečenia a obuv vyrobená z plastu (napr. flip – flopy). Skúšalo sa tiež oblečenie určené pre tehotné ženy. Vo všetkých odevoch boli skúšané chemické látky, pričom testy preukázali, že 33 odobratých výrobkov (11 %) obsahovalo škodlivé chemikálie v nadlimitných hodnotách. V súčasnosti jednotlivé zúčastnené členské štáty prijímajú príslušné opatrenia na ochranu trhu.

Športové kolobežky a kolobežky hračky (projektu sa zúčastnila aj SOI)

Projekt bol zameraný na obidve skupiny výrobkov – na kolobežky hračky používané deťmi a na športové kolobežky používané staršími deťmi a dospelými. Celkovo bolo skúšaných 20 športových kolobežiek a 48 kolobežiek hračiek, pričom výsledky boli alarmujúce – len dve športové kolobežky a dve kolobežky hračky vyhoveli požiadavkám na bezpečnosť. V 30 prípadoch boli prijaté dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, v 8 prípadoch boli uložené záväzné opatrenia a v 5 prípadoch boli výrobky celkom stiahnuté z trhu EÚ.

Detektory dymu

Projekt bol zameraný na lacnejšie detektory (menej ako 10 €), ktoré si spotrebitelia inštalujú sami. Celkovo bolo skontrolovaných 64 detektorov, pričom 20 z nich bolo odobratých na skúšanie za účelom overenia ich bezpečnosti. 7 detektorov nevyhovelo skúškam a 4 modely mali nesprávne značenie. Štáty, ktoré sa zúčastňovali projektu, sú momentálne v štádiu došetrovania výrobkov a prijímania opatrení, niektoré členské štáty plánujú zorganizovať vlastnú kontrolnú akciu zameranú na detektory dymu.

Hračky

Projekt bol zameraný na hračky určené pre deti do 36 mesiacov a celkovo sa ho zúčastnilo 10 štátov. Inšpektori celkovo skontrolovali viac ako 300 ekonomických operátorov (výrobcov, dovozcov, predajcov) a celkovo bolo odskúšaných viac ako 600 hračiek. Výsledky preukázali, že takmer polovica skúšaných hračiek nevyhovela mechanickým požiadavkám na bezpečnosť aj napriek tomu, že tieto nedostatky boli u výrobkov pomerne ľahko badateľné. Približne 7 % výrobkov skúšaných na chemické vlastnosti obsahovalo ftaláty. V 31 prípadoch dodávatelia prijali dobrovoľné opatrenia a v 79 prípadoch orgány trhových dohľadov uložili záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov.

Medzinárodné projekty JA2013 priniesli 128 nových notifikácií do rýchleho systému o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch – RAPEX.

Spotrebitelia môžu o týchto výrobkoch nájsť bližšie informácie na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications

Informácie o nebezpečných výrobkoch sú taktiež zverejnené na webe http://www.soi.sk/.

Pán Gunnar Wold z Nórska, leader medzinárodných projektov JA2013, je hrdý na dosiahnuté výsledky a hovorí: „PROSAFE používa tento model medzinárodných projektov už niekoľko rokov a zistené výsledky sú čoraz lepšie a lepšie. Osobne som veľmi spokojný s veľkým množstvom nebezpečných výrobkov, ktoré boli zistené jednotlivými členskými štátmi. Bezpochyby ich práca vedie k vyššej ochrane spotrebiteľov.“

Túto krátku informáciu vydala organizácia PROSAFE a orgány trhového dohľadu, ktoré sa zúčastňovali projektov JA2013. Projekty boli koordinované PROSAFE – neziskovou organizáciou spájajúcou orgány trhových dohľadov jednotlivých štátov po celej Európe aj svete. V prípade záujmu o ďalšie informácie navštívte stránku http://www.prosafe.org/, kde môžete nájsť viac informácií aj o iných medzinárodných projektoch pod záštitou PROSAFE.