Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOISpoločný projekt orgánov trhového dohľadu zameraný na bezpečnosť zapaľovačov

Spoločný projekt orgánov trhového dohľadu zameraný na bezpečnosť zapaľovačov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 24. 5. 2012

2. SPOLOČNÝ PROJEKT ORGÁNOV TRHOVÉHO DOHĽADU ZAMERANÝ NA BEZPEČNOSŤ ZAPAĽOVAČOV

(Správa organizácie PROSAFE)

„5. ROKOV ÚSILIA MÁ SVOJE VÝSLEDKY“

Túto správu vydáva organizácia PROSAFE a 13 členských štátov zúčastnených na tomto projekte: Rakúsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Island, Malta, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko.

Organizácia PROSAFE a jej členovia sa podujali uskutočniť spoločný projekt na bezpečnosť zapaľovačov v septembri 2007. Oboch fáz projektu sa priamo zúčastňuje 17 členských štátov EÚ, niekoľko krajín aj mimo projektu.

Činnosti zamerané na bezpečnosť zapaľovačov majú svoje prvé výsledky. Aktivity orgánov trhového dohľadu uskutočnené v druhej polovici roku 2011 poukazujú na to, že bezpečnosť testovaných zapaľovačov je výrazne lepšia, ako bezpečnosť tých zapaľovačov, ktoré boli testované v 1. fáze tohto projektu.

Jedným z výsledkov prvej fázy, ktorá sa uskutočnila v roku 2009 bolo testovanie 143 zapaľovačov. Výsledky testov ukázali, že 93 zo 143 zapaľovačov (66%) neboli v súlade s platnou normou. Veľké množstvo zapaľovačov bolo od miestnych výrobcov, niektoré boli bez loga, avšak 58 zapaľovačov pochádzalo od siedmich najväčších zástupcov na trhu. Z nich len menej ako polovica – 46% spĺňala požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov.

Spoločná akcia na úrovni členských štátov v roku 2010 sledovala najmä tlak na trh za účelom zlepšenia spotrebiteľskej bezpečnosti. Taktiež zahŕňala testovanie zapaľovačov v laboratóriách.

V tomto období bolo odobratých a odskúšaných 31 zapaľovačov. Tieto zapaľovače odobrali orgány trhového dohľadu pri kontrolách v predajniach, u dovozcov, resp. v skladoch. Výsledky sú nasledovné:

  • skúšobné laboratórium nezistilo nesúlad u 65% skúšaných zapaľovačov (v porovnaní so 46% v roku 2009);
  • skúšobné laboratórium zistilo hlavnú, resp. kritickú nezhodu u 8% skúšaných zapaľovačov (v porovnaní s 35% v roku 2009);
  • podiel skúšaných dovezených zapaľovačov bez akéhokoľvek označenia klesol z 22% na 53% oproti roku 2009;
  • v roku 2009 skúšobné laboratórium zistilo kritické a významné nezhody u 51% dovezených testovaných zapaľovačov; v nasledovnej fáze tento podiel klesol na 18%.

Kritické a významné nezhody predstavujú zapaľovače, ktoré nespĺňajú najdôležitejšie požiadavky na bezpečnosť, t.j., že spotrebitelia sú pri používaní tohto výrobku ohrození. Preto je veľmi potešujúce zistiť, že v tejto oblasti, ktorá má na spotrebiteľov priamy vplyv nastalo zlepšenie.

Aktivity pokračujú aj v roku 2012 a predpokladajú skúšanie 25 – 40 vzoriek zapaľovačov.

Tieto výsledky sú založené na náhodnom výbere vzoriek zapaľovačov od siedmich najväčších zástupcov na európskom trhu. Všetky odobraté vzorky zapaľovačov boli testované v akreditovanom laboratóriu, pričom testy boli zamerané na bezpečnostné požiadavky, ktoré majú najvyšší dopad na spotrebiteľskú bezpečnosť a zároveň predstavovali štatisticky platné vzorky, ktoré odrážali reálnu situáciu na trhu.

2. spoločný projekt na bezpečnosť zapaľovačov začal v januári 2010, skončí sa v decembri 2012 a vyplynul z 1. spoločnej akcie, ktorá prebiehala v rokoch 2007 – 2009.

Celý projekt je koordinovaný organizáciou PROSAFE (The Product Safety Enforcement Forum of Europe), neziskovou organizáciou združujúcou pracovníkov orgánov trhového dohľadu v rámci Európy aj celého sveta.