Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOINafukovacie hračky do vody - vyhodnotenie

Nafukovacie hračky do vody - vyhodnotenie

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 11. 8. 2009

Program dohľadu nad trhom s hračkami

 

 V prvej polovici mesiaca jún 2009 bola vykonaná celoslovenská proaktívna kontrolná akcia zameraná na kontrolu nafukovacích hračiek do vody. Je to skupina hračiek, ktorá je určená na to, aby niesla hmotnosť dieťaťa a určená je na hranie v plytkej vode, všeobecne pod dohľadom dospelých. Súčasťou kontroly bol aj odber vzoriek na overenie bezpečnostných požiadaviek.

    Podľa smernice na bezpečnosť hračiek, ako aj harmonizovanej európskej normy EN 71-1, hračky do vody musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa v čo najvyššej možnej miere znížilo riziko straty vztlaku hračky a straty jej nadnášajúcej účinnosti pre dieťa. Zátky do otvorov na nafukovanie vzduchu sa nemajú dať odpojiť a majú sa chrániť pred neúmyselným vybratím. Používateľ sa musí upozorniť na možné nebezpečenstvo pri používaní hračiek do vody. Z tohto dôvodu na hračkách a na ich balení musí byť upozornenie:

„Upozornenie! Používať len vo vode dieťaťu primerane hlbokej a pod dohľadom“

    Toto upozornenie musí byť na hračke nezmazateľné a napísané farbou, ktorá kontrastuje s farbou samotnej hračky. Uvedené má byť v okruhu 100 mm od jedného z otvorov na nafukovanie vzduchu a výška písmen musí byť minimálne 3 mm.

    Vzhľadom na to, že nafukovacie hračky do vody sa vyrábajú z mäkčeného PVC, kde sa ako zmäkčovadlo môžu používať ftaláty, bol odber vzoriek zameraný nielen na overenie bezpečnostných požiadaviek na ventily hračiek, ale aj na obsah ftalátov, ktoré sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu a ich používanie v hračkách je zakázané v množstve vyššom ako 0,1 hmot. percent.

    Predmetom kontroly boli:

    

 • Nafukovacie hračky v tvare malých lodiek, zvieratiek (ryby, krokodíly a pod.), ktoré sú určené na hranie v plytkej vode pod dozorom dospelej osoby, pričom dieťa na tejto hračke môže sedieť.
 • Nafukovacie hračky typu plávacích kolies (hračku si dieťa nasunie na pás), ktoré sú svojím vzhľadom atraktívne pre deti, pretože nemajú len tvar kolesa, ale znázorňujú napr. slniečko, rybičku, kačičku a podobne, ktoré sú tiež určené na hranie v plytkej vode pod dozorom dospelej osoby.
 • Nafukovacie matrace nepresahujúce dĺžku 1,2 m, pričom aj farebný dizajn prípadne tvar by mal byť atraktívny pre dieťa.

Výsledky kontroly

    V sledovanom období inšpektori SOI prekontrolovali celkom 78 prevádzkových jednotiek, pričom bolo vykonaných:

 • 67 kontrol u predajcov (špecializované predajne hračiek, oddelenia hračiek v obchodných reťazcoch, iné predajne, v ktorých bol aj sortiment hračiek)
 • 5 kontrol v sklade u distribútorov
 • 6 kontrol v sklade u dovozcov

    Pri kontrole inšpektori zisťovali, či sú hračky správne označené. Okrem všeobecne požadovaných údajov, ako je označenie značkou CE, výrobcom a minimálnym vekom dieťaťa, inšpektori SOI kontrolovali, či sú nafukovacie hračky do vody správne označené bezpečnostným upozornením. Na hračky, u ktorých boli zistené nedostatky v označovaní, vydali zákaz predaja podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 397/2008 Z. z. Celkom bol do vykonania nápravy zakázaný predaj 93 druhov nafukovacích hračiek do vody v hodnote 4923, 47 €. Zistené nedostatky u 8 druhov v hodnote 204,19 € odstránili kontrolované osoby prijatím dobrovoľných opatrení.

    Pri kontrole správnosti značenia hračiek bezpečnostným upozornením bolo celkom zistených 65 druhov v hodnote 2768 €, ktoré neboli označené upozornením v štátnom jazyku. Na hračkách boli upozornenia v niekoľkých jazykoch, ale text, upriamujúci pozornosť používateľa na nebezpečenstvo, v slovenskom jazyku chýbal. Ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa pritom jasne hovorí o povinnosti poskytnúť písomné informácie, dôležité pre spotrebiteľa, v štátnom jazyku.

Odber vzoriek:

    V rámci kontrolnej akcie sa z ponuky trhu odobralo celkom 11 druhov nafukovacích hračiek do vody. Na odobratých vzorkách sa skúšaním v akreditovanom laboratóriu overoval súlad s požiadavkami na:

 • prívody na nafukovanie vzduchu
 • obsah ftalátov

Výsledky skúšok:

U všetkých skúšaných hračiek do vody prívody na nafukovanie vzduchu spĺňali požiadavku na pripevnenie zátky. Zátky boli trvanlivo pripevnené a pri skúške ťahom resp. krútiacim momentom sa neoddelili.

Požiadavke na obsah ftalátov nevyhoveli 3 druhy nafukovacích hračiek do vody:

 • GITARA (94 cm), ITEM NO. 0217920, INFLATABLE GUITAR
 • Nafukovacie koleso SWIM RING 16'' Desinger, 933436012
 • Nafukovacie koleso s potlačou rýb, kód: 6925801110205

    Pri týchto výsledkoch je potrebné poznamenať, že zvlášť sa hodnotil obsah ftalátov vo ventile hračky, ktorý prakticky vždy prichádza do kontaktu s ústami používateľa a zvlášť v plastovej fólii, z ktorej je hračka zhotovená. Výsledky preukázali, že v prípade nevyhovujúcich vzoriek bol zistený nadlimitný obsah ftalátov vždy tak vo ventile ako aj vo fólii. Hračky s nadlimitným obsahom ftalátov predstavujú pre dieťa závažné riziko ohrozenia zdravia a sú teda nebezpečnými výrobkami.

Ďalšie poznatky z kontroly:

    Kontrolná akcia znovu preukázala, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzajú aj výrobky, ktoré majú charakter hračky, výrobcom sú deklarované ako hračky, majú označenie CE, cudzojazyčné upozornenia vyžadované pre hračky do vody, ale napriek tomu sú ich dovozcom alebo distribútorom označené na papierovom štítku ako „Športová potreba“, prípadne „Potreba pre vodný šport“. Na druhej strane sa na trhu vyskytujú aj výrobky, ktoré nepatria do skupiny nafukovacích hračiek do vody, ale spotrebiteľovi sú ponúkané ako hračky. Ide o skupinu výrobkov, ktoré sa používajú ako plávacie pomôcky a nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania a ich bezpečnostné požiadavky sú určené v harmonizovaných európskych normách EN 13138. Najmä výrobky, ktoré sú definované ako plavecké sedadlá, by nemali byť zamieňané za hračky. Sú určené len pre deti vo veku do 36 mesiacov s telesnou hmotnosťou do 18 kg. Plavecké sedadlo, do ktorého sa dieťa posadí, je určené na oboznámenie malých detí s vodným prostredím a s pohybom na vode. Nechráni pred utopením a má sa používať len pod stálym dozorom dospelých v priamom dosahu plaveckého sedadla.

    Pri takýchto zisteniach vykonáva SOI šetrenie až k podnikateľskému subjektu, ktorý zmenil údaje na výrobku a ukladá sankcie za porušenie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri kontrole správnosti deklarovania výrobkov ako hračky využíva dokument - Aquatic toys covered by the Toys Directive, ktorý bol vypracovaný európskou komisiou a charakterizuje jednotlivé výrobky podľa toho, či sú hračky alebo nie. Má slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní, či daný výrobok patrí alebo nepatrí do kategórie hračiek a teda aj pod smernicu na bezpečnosť hračiek.