Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIKontrola nafukovacích hračiek do vody

Kontrola nafukovacích hračiek do vody

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 24. 7. 2015
V období mesiacov máj a jún 2015 vykonávali inšpektori SOI kontrolu nafukovacích hračiek do vody. V zmysle STN EN 71-1 + A3 ide o nafukovacie hračky určené na to, aby uniesli hmotnosť dieťaťa a používajú sa pri hre v plytkej vode pod dohľadom dospelých. Predmetom kontroly boli predovšetkým nafukovacie hračky v tvare malých lodiek, zvieratiek, kolies a matracov nepresahujúcich dĺžku 1,2 m. Inšpektori sa zamerali na kontrolu dodržiavania požiadaviek na značenie. Súčasťou kontroly bol aj odber vzoriek na overenie obsahu ftalátov v plastovom materiáli, z ktorého sú predmetné hračky zhotovené.

V rámci celoslovenskej kontrolnej akcie prekontrolovali celkom 126 prevádzkových jednotiek. Celkom zistili nedostatky v označovaní u 32 druhov v hodnote 570,54 Eur.

Zistené nedostatky sú uvedené v tabuľke:

    
 Zistený nedostatok                                                                                                 
 Počet druhov
Hodnota v  Euro 
 Neoznačenie výrobcom a jeho adresou   13  156,57
 Neoznačenie dovozcom a jeho adresou    8  55,38
 Chýbajúce identifikačné údaje hračky
   7
  88,59
 Chýbajúce bezpečnostné upozornenia
 3  35,10
 Bezpečnostné upozornenia v cudzom jazyku       
 29   490,03

Poznámka: vzhľadom na to, že niektoré druhy kontrolovaných hračiek vykazovali súbežne viaceré nedostatky v označovaní, počet druhov a hodnota nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami.

Na nafukovacích hračkách do vody a na ich balení musí byť upozornenie, že tieto hračky sa môžu používať len vo vode dieťaťu primerane hlbokej a pod dohľadom dospelých. Toto upozornenie musí byť viditeľné, nezmazateľné a takej farby, ktorá kontrastuje s telesom hračky. Výška písmen musí byť minimálne 3 cm a nesmie byť ďalej ako 100 mm od otvoru na nafukovanie vzduchu. Upozornenie musí byť v štátnom jazyku. Kontrolou bolo zistené, že u 29 druhov nafukovacích hračiek do vody bolo toto upozornenie len v cudzom jazyku.

Inšpektori SOI pri zistených nedostatkoch v označovaní a poskytovaní informácii na 32 druhov v hodnote 570,54 Eur uložili povinné opatrenie na zákaz ich predaja do ich odstránenia.

Odber vzoriek

Vzhľadom na to, že nafukovacie hračky do vody sú často zhotovené z mäkčeného PVC, odobrali inšpektori SOI vzorky na overenie, či plastový materiál neobsahuje nadmerné množstvo ftalátov. Ftaláty, ktoré sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu, sa v hračkách  nesmú vyskytovať v množstve vyššom ako 0,1 hmot. %.

Celkom bolo odobratých 19 druhov nafukovacích hračiek do vody, pričom nadlimitné množstvo ftalátov bolo laboratórnymi skúškami zistené u 6 druhov, čo predstavuje 31,6 %. Nevyhovujúce hračky predstavujú pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia, nespĺňajú požiadavky bezpečného výrobku a sú nebezpečnými výrobkami.

SOI pri šetrení uložila opatrenia na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami, a to zákaz ich predaja, distribúcie a uvádzania na trh resp. uvedené opatrenia prijali kontrolované subjekty dobrovoľne. Každý prípad nebezpečnej hračky šetrila SOI až k subjektu, ktorý je zodpovedný za jej uvedenie na trh Slovenskej republiky a oznámenie o nebezpečných druhoch priebežne zverejňovala na svojej webovej stránke.