Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledku kontroly úplnosti a správnosti značenia ponorných čerpadiel a ich návodov na použitie

Informácia o výsledku kontroly úplnosti a správnosti značenia ponorných čerpadiel a ich návodov na použitie

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 7. 2011

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v termíne od 01.06. – 24.06.2011 kontroly, či v ponuke pre spotrebiteľov sú správne označené ponorné čerpadlá, či sú opatrené sieťovou šnúrou odpovedajúceho prierezu a či sú im poskytované úplné návody na použitie v slovenskom jazyku. Kontrolou sa sledovala aj prípadná ponuka už potvrdených nebezpečných ponorných čerpadiel uvedených v systéme RAPEX ostatnými krajinami EÚ.

Celkom bolo skontrolovaných 913 druhov ponorných čerpadiel v 116 PJ. Z toho bol 1 výrobca, 1 dovozca a 114 distribútorov. Nedostatky v tomto sortimente výrobkov boli zistené v 55 PJ na 103 druhoch ponorných čerpadiel v celkovej hodnote 21960,28,- €. Na 54 druhov ponorných čerpadiel nebolo predložené ES vyhlásenie o zhode resp. bolo neúplné. 44 druhov ponorných čerpadiel malo nedostatočný návod na použitie (neboli splnené požiadavky noriem) resp. chýbal alebo bol v cudzom jazyku. Označenie výrobku bolo nedostatočné na 39 druhoch ponorných čerpadiel.

Na trhu nebol nájdený ani jeden druh ponorného čerpadla uvedeného v systéme RAPEX.

Nedostatky týkajúce sa ES vyhlásení o zhode, návodov na použitie a označenia výrobkov zistené na 102 druhoch ponorných čerpadiel v hodnote 21585,28,- € kontrolované subjekty odstránili dobrovoľne. V prípade 1 druhu ponorného čerpadla bolo uložené opatrenie na mieste, ktorým bol zakázaný jeho predaj a dodávka do doby odstránenia nedostatkov.