Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledku kontroly textilných výrobkov

Informácia o výsledku kontroly textilných výrobkov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 19. 7. 2011

V súlade s národným sektorovým programom Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila v spolupráci s colnými orgánmi v mesiacoch máj a jún toho roku celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na textilné výrobky pred ich vstupom na slovenský trh.

Cieľom kontroly bolo overiť, či textilné výrobky dovážané z tretích krajín sú v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi upravujúcimi ich označovanie materiálovým zložením a či sú bezpečné v súlade s dikciou Smernice EP a Rady č. 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Inšpektori SOI vykonávali ich kontroly na miestach dočasne uskladneného tovaru podľa hlásení colných úradov a u dovozcov.

Kontrola bezpečnosti bola zameraná na overenie výskytu šnúr na dovážanom detskom oblečení , ktoré by pri nepredvídateľnom zachytení mohli byť príčinou rôznych poranení detí. Hlavný dôraz sa ale pri kontrole kládol na výskyt šnúr v oblasti krku s tým, že na oblečení ako napríklad pulóver, vesta, šaty, vetrovka a pod. určenom pre malé deti do 6 rokov sa v týchto miestach alebo na kapucni nesmú vyskytovať žiadne sťahovacie, funkčné alebo dekoračné šnúry. Výrobky v takomto vyhotovení predstavujú pre deti závažné riziko zaškrtenia a to v dôsledku možného zachytenia a následného stiahnutia šnúry okolo hrdla.

Kontrola označovania textilných výrobkov materiálovým zložením vyplynula z povinnosti danej Smernicou EP a Rady č. 96/74/ES zapracovanou do Vyhlášky MH SR č. 370/2008 Z. z., ktorá taxatívne určuje spôsob ich označovania. V zmysle týchto predpisov bolo predmetom kontroly overiť, či textilné výrobky sú označené materiálovým zložením správnym spôsobom a či sú tieto údaje úplné.

Inšpektori vykonali celkom 21 kontrol - z toho bolo 6 kontrol vykonaných na colných miestach a 15 kontrol u dovozcov.

Na základe výsledkov kontroly vydala SOI v 1. prípade pre colné orgány stanovisko - „neprepustiť tovar do voľného obehu „ a to z dôvodu jeho neoznačenia materiálovým zložením podľa hore citovanej smernice. Konkrétne išlo o pančuchy zo syntetických vlákien v množstve 20 400 kusov v hodnote 1033,95 € , dovoz z Číny.

U dovozcov bolo s nedostatkami zistených celkom 30 druhov textilných výrobkov v hodnote 4 042,70 €. S výnimkou 2 druhov sa nedostatky týkali neoznačenia výrobkov materiálovým zložením. Inšpektori uložili na ich odstránenie záväzné pokyny.

Záverom je možné konštatovať, že vzhľadom k výsledným zisteniam vykonané kontroly splnili svoj účel. Predovšetkým pre minimalizovanie výskytu rizika zaškrtenia šnúrami sa inšpektori SOI budú kontrolám takéhoto zamerania venovať aj v nasledujúcich obdobiach.