Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledku kontroly ochranných prílb pre cyklistov

Informácia o výsledku kontroly ochranných prílb pre cyklistov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 7. 2009

Informácia o výsledku kontroly ochranných prílb pre cyklistov

 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaznamenala Slovenská obchodná inšpekcia viaceré otázky od spotrebiteľov, týkajúce sa požiadaviek na cyklistické prilby. V apríli tohto roku preto uskutočnila SOI proaktívnu kontrolnú akciu zameranú na kontrolu ochranných prílb pre cyklistov. Cieľom akcie bolo preveriť, či sú prilby pre cyklistov správne označené požadovanými údajmi značenia, najmä či je používateľ informovaný o správnom používaní a ošetrovaní prilby.

 

Každá prilba musí byť, buď priamo na výrobku alebo na jeho obale, označená značkou CE, čím výrobca dokumentuje, že výrobok spĺňa požadované bezpečnostné požiadavky. Ďalej na každej prilbe musí byť čitateľným spôsobom počas celej životnosti prilby uvedené:

a) názov alebo značka výrobcu;

b) označenie modelu;

c) znenie „Prilby pre cyklistov, používateľov skejtbordov alebo kolieskových korčúľ“;

d) veľkosť alebo veľkostný rozsah prilby;

e) hmotnosť prilby;

f) číslo EN a rok a štvrťrok výroby;

g) text „UPOZORNENIE: Túto prilbu nesmú používať deti pri horolezectve alebo pri iných

aktivitách, kde je riziko priškrtenia/obesenia, ak sa dieťa zachytí s helmou“.

 

Ak je prilba zabalená, informácie týkajúce sa upozornenia podľa bodu c) a g), ako aj údaje o výrobcovi a označenie príslušnej EN (EN 1078), musia byť uvedené taktiež na obale.

S každou prilbou sa musia dodať aj zrozumiteľné informácie pre spotrebiteľov o tom, ako sa má prilba správne používať a nasadiť na hlavu, aby zaistila vyžadovanú ochranu. Okrem toho, ak má prilba časti vyrobené z materiálu, o ktorom je známe, že pri styku s čistiacimi prostriedkami, farbami, organickými rozpúšťadlami a podobne môže dôjsť k jej poškodeniu, musí byť prilba označená príslušným upozornením.

 

Výsledky kontroly:

 

Inšpektori SOI celkom prekontrolovali 99 prevádzkových jednotiek. Pri kontrole zisťovali, či majú prilby označenie CE a či je každá prilba označená údajmi a informáciami podľa harmonizovanej európskej normy. Kontrolou bolo zistené:

-    chýbajúce označenie CE: 7 druhov v hodnote 1 160,- €

-    nedostatky v označovaní a poskytovaní informácií pre používateľov: 170 druhov

v hodnote  28 430, 54 €.

 

Za zistené nedostatky inšpektori uložili opatrenie na mieste – zákaz predaja do vykonania nápravy podľa §6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. U 5 druhov v hodnote 1 079,66 € boli nedostatky odstránené dobrovoľným opatrením, ktoré prijala kontrolovaná osoba. Najčastejšími nedostatkami boli:

-    informácie a upozornenia pre používateľov uvedené len cudzojazyčne, neboli uvedené v štátnom jazyku

-    upozornenia a informácie, ktoré musia byť uvedené priamo na prilbe a aj na jej obale neboli uvedené v zmysle tejto požiadavky.

 

V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI odobrali 7 druhov cyklistických prílb:

-    Detská cyklistická prilba, model: YJ-170/2202

-    Detská cyklistická prilba, Art. 20172 (FCB-6)

-    Detská prilba RAZER, Typ: PLUTO/JIMMY

-    Cyklistická prilba VENTURA, model: 731123

-    Detská cyklistická prilba ROLLERBRADE

-    Cyklistická prilba LONGUS, model: S-13

-    Detská ochranná prilba GUT FX 6

 

Na odobratých vzorkách sa laboratórnymi skúškami overovalo, či spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Zisťovalo sa, či vyhovujú požiadavke na:

-    odolnosť proti nárazu;

-    pevnosť náhlavnej vložky;

-    a účinnosť prichytenia náhlavnej vložky.

 

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že všetky skúšané vzorky spĺňali hodnotené požiadavky na bezpečnosť.