Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledku kontroly detských vysokých stoličiek

Informácia o výsledku kontroly detských vysokých stoličiek

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 23. 9. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v priebehu mesiaca jún 2010 celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu bezpečnosti detských vysokých stoličiek.

Jej cieľom bolo zistiť reakciu trhu a overiť účinnosť uložených opatrení na ochranu detí v roku 2008, kedy bolo SOI zistených celkom až 11 druhov detských vysokých stoličiek so závažným rizikom v dôsledku ich nestability.

Z ponuky trhu bolo odobratých 8 druhov vysokých detských stoličiek, pričom bol odber zameraný na nové, predtým neskúšané druhy. Tieto boli postupne odovzdané na skúšanie do príslušného akreditovaného laboratória, kde sa testovala stabilita podľa STN EN 14988-1 Detské vysoké stoličky. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky.

Predmetom odberu boli rôzne druhy detských vysokých stoličiek, zhotovených z dreva alebo plastu, rôznej konštrukcie:

•    detská vysoká stolička /dve varianty riešenia/ aj ako stolík s malou stoličkou

•    detská vysoká stolička so schodíkom

•    detská vysoká stolička skladacia

Výsledky akcie:

Z celkom odobratých 8 druhov detských vysokých stoličiek stanoveným požiadavkám na bezpečnosť nevyhovel 1 druh. Z výsledkov skúšania vyplýva, že hodnotená vzorka nevyhovela pri skúške zadnej stability, pri ktorej došlo k prevráteniu stoličky. Takýto druh je nebezpečný pre malé deti, ktorým pri páde z vysokej stoličky hrozí riziko úrazu.

Bližšie informácie o rizikovom výrobku sú uverejnené na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk, v časti - Nebezpečné výrobky.