Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledku kontroly bezpečnosti obuvi

Informácia o výsledku kontroly bezpečnosti obuvi

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 3. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila v januári toho roku celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na zmapovanie zdravotnej nezávadnosti obuvi ponúkanej na trhu SR.

Cieľom akcie bolo overiť, či obuv ponúkaná spotrebiteľom vyhovuje vyhláške MH SR č. 194/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát /ďalej len DMF/.

Prítomnosť DMF môže spôsobiť u spotrebiteľa bolestivú kontaktnú dermatitídu sprevádzanú svrbením, podráždením, sčervenaním alebo pálením a v určitých prípadoch aj akútne respiračné ťažkosti, čím hrozí vážne riziko ohrozenia zdravia spotrebiteľa.

Vzhľadom na poznatky, že DMF môže obsahovať vrecúško prikladané k obuvi, boli predmetom odberu rôzne druhy obuvi ešte v pôvodnom uzavretom balení, ktoré obsahovali vrecúško s nápisom SILICA GEL. Odber bol prevažne zameraný na obuv pôvodom z tretích krajín.

Výsledky kontroly

V rámci kontrolnej akcie bolo na overenie bezpečnosti odobratých celkom 16 druhov rôznej obuvi /letná, zimná, domáca, športová/.

  • Dámska obuv –  8 druhov
  • Pánska obuv – 4 druhy
  • Detská obuv - 4 druhy

Zo 16 druhov obuvi 12 druhov mali značenú krajinu pôvodu – Čína a 4 druhy boli neznámeho pôvodu /bez označenia/.

Prítomnosť DMF bola na všetkých druhoch skúšaná v priložených vrecúškach s označením SILICA GEL, príslušnou akreditovanou skúšobňou.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že zo 16 druhov bol u 2 druhov zistený prekročený obsah limitnej hodnoty dimetylfumarátu podľa Vyhlášky MH SR č. 194/2009 Z.z. , čím výrobky predstavujú riziko ohrozenia zdravia chemickou látkou a sú nebezpečnými výrobkami. Bližšie informácie o rizikových výrobkoch sú uvedené na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk, v časti - Nebezpečné výrobky.