SOI Informácie pre verejnosťVýročná správa o systéme Safety Gate za rok 2021

Výročná správa o systéme Safety Gate za rok 2021

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 5. 5. 2022
Dňa 25. apríla 2022 Európska komisia na svojom webovom sídle uverejnila výročnú správu k systému Safety Gate za rok 2021.
Výročnú správu ako aj ďalšie informácie nájdete na priloženom odkaze: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_1343  

Informačný list v slovenskom jazyku dostupný pod odkazom:

RAPEX_2021_Factsheet_SK.pdf (europa.eu)