SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie týkajúce sa šnúr a sťahovacích šnúr v textilných výrobkoch určených pre deti

Upozornenie týkajúce sa šnúr a sťahovacích šnúr v textilných výrobkoch určených pre deti

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 27. 10. 2016
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ŠNÚR A SŤAHOVACÍCH ŠNÚR V TEXTILNÝCH VÝROBKOCH URČENÝCH PRE DETI

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na platnosť STN EN 14682 Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie (ďalej len „STN EN 14682“), ktorej predmetom je stanovenie podmienok, za ktorých sťahovacie šnúry textilných výrobkov nepredstavujú riziko. Tieto podmienky sa vzťahujú na textilné výrobky tak pre malé deti, ako aj staršie deti a mládež.

Podľa STN EN 14682 malým dieťaťom je dieťa od narodenia do veku 7 rokov (t. j. do 6 rokov a 11 mesiacov vrátane), čo zahŕňa všetky deti do výšky 134 cm vrátane.

STN EN 14682 v čl. 3.2.1 uvádza, že oblečenie pre malé deti sa nesmie navrhovať, vyrábať alebo dodávať so sťahovacími alebo funkčnými šnúrami v oblasti hlavy, krku alebo hornej časti hrudníka, nakoľko sťahovacie alebo funkčné šnúry v oblasti hlavy, krku alebo hornej časti hrudníka predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť malých detí, pretože hrozí riziko ich zaškrtenia.

Podľa STN EN 14682 starším dieťaťom a mládežou je dieťa vo veku od 7 do 14 rokov (t. j. do 13 rokov a 11 mesiacov vrátane), čo zahŕňa všetkých chlapcov s výškou nad 134 cm až do 182 cm a všetky dievčatá s výškou nad 134 cm až do 176 cm.

STN EN 14682 v čl. 3.3.1 uvádza, že sťahovacie šnúry v oblečení pre staršie deti a mládež nesmú mať voľné konce. Keď je otvor na odeve čo najviac roztvorený a odev je položený naplocho, nesmie u sťahovacích šnúr vyčnievať žiadna slučka. Keď je otvor na odeve čo najviac stiahnutý, t. j. na určitú veľkosť, musí obvod vyčnievajúcej slučky merať maximálne 15 cm. Ak sú použité pre prispôsobenie sťahovacích šnúr bez voľných koncov spony, musí byť spona upevnená k odevu.