SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o.

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 19. 7. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o. so sídlom na Gorkého 10 v Bratislave.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie právnych predpisov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopov alabo.sk, resp. alabo.cz v množstve viac ako obvyklom.

Okrem slovenských spotrebiteľov na praktiky podnikateľského subjektu poukazujú aj spotrebitelia z iných členských štátov EÚ, ktorí svoje podnety podali prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v SR.

Z doposiaľ vykonaného šetrenia v danej veci bolo zistené, že predmetný podnikateľský subjekt nebolo možné kontaktovať zo strany inšpektorov SOI priamo na adrese sídla spoločnosti (Gorkého č. 10, Bratislava). Na zaslané výzvy, doručené podnikateľskému subjektu do jeho elektronickej schránky v mesiaci apríl 2019 a jún 2019, tento doposiaľ nereagoval. Z uvedeného dôvodu bola spoločnosti ALABO, s. r. o., Bratislava zo strany SOI zaslaná ďalšia výzva.

V nadväznosti na vyššie opísané skutočnosti preto odporúčame spotrebiteľom, aby zvážili kúpu výrobkov prostredníctvom internetového obchodu alabo.sk, resp. alabo.cz, ktoré prevádzkuje spoločnosť ALABO, s. r. o., Gorkého 10, Bratislava.