SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov - spoločnosť OptiMaskPro LLC

Upozornenie pre spotrebiteľov - spoločnosť OptiMaskPro LLC

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 11. 8. 2016
Upozornenie pre spotrebiteľov

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na konanie prevádzkovateľa e-shopu http://www.optimaskpro.com/sk_official_ti1/, ktorým je spoločnosť OptiMaskPro LLC so sídlom 633 W 5th St, Los Angeles, CA 90071, Spojené štáty americké. Prostredníctvom uvedeného internetového obchodu prevádzkovateľ ponúka masážne okuliare.

Z informácií na stránke http://www.optimaskpro.com/sk_official_ti1/ (podobné stránky sa vyskytujú aj v iných jazykoch) je zrejmé, že spoločnosť poskytuje spotrebiteľom neúplné informácie o tom, koľko ľudí si ponúkané masážne okuliare zakúpilo, ako aj neúplné informácie o uplynutí platnosti zľavy. Súčasťou stránky sú aj pravdepodobne falošné recenzie od spotrebiteľov. V obchodných podmienkach predávajúci navyše uvádza, že v prípade nespokojnosti s tovarom ho spotrebiteľ môže vrátiť. Z podnetov spotrebiteľov je však zrejmé, že predávajúci nepreberá poštu a vrátenie tovaru v zmysle obchodných podmienok je tak nerealizovateľné.

Z uvedeného dôvodu a s poukazom na to, že ide o spoločnosť mimo dozornú pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie, vyzývame spotrebiteľov, aby dôkladne zvážili svoje rozhodnutie, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.