Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 10. 10. 2016
Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o. so sídlom na ulici 9. mája 15 v Trnave.

Zo spotrebiteľských podnetov vyplýva, že uvedená spoločnosť organizuje predajné akcie na základe pozvánok, doručovaných spotrebiteľom.

Spoločnosť však Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne neoznámila uskutočnenie žiadnej predajnej akcie napriek tomu, že ide o zákonom stanovenú povinnosť organizátora predajnej akcie.

Okrem toho, spoločnosť sa má pri uskutočňovaní predajných akcií dopúšťať praktík, ktoré sú v rozpore so zákonom, ako je:

  • požadovanie alebo prijatie plnenia predstavujúceho cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť počas predajnej akcie,
  • oddeľovanie spotrebiteľa od ostatných účastníkov predajnej akcie, čo môže mať za následok neprimerané ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa o kúpe ponúkaného tovaru alebo služby.

Na základe šetrenia spotrebiteľských podnetov SOI tiež zistila, že spotrebiteľom nebolo zo strany spoločnosti umožnené odstúpenie od zmluvy tým, že spoločnosť nepreberá zásielky a na sídle spoločnosti ani na adrese prevádzkarne sa nikto nenachádza.

Telefónne čísla, uvedené za účelom kontaktu nie sú funkčné.

V nadväznosti na vyššie opísané skutočnosti preto odporúčame spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili nielen účasť na predajných akciách, organizovaných predmetnou spoločnosťou, ale najmä kúpu prezentovaných produktov.