SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov na cestovnú kanceláriu - Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel

Upozornenie pre spotrebiteľov na cestovnú kanceláriu - Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 25. 8. 2021

Upozornenie pre spotrebiteľov na cestovnú kanceláriu - Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel

Z výsledkov vykonanej kontroly podnikateľského subjektu Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel, Akademika Hronca 99/3, 048 01 Rožňava, na základe predložených dokladov zo strany spotrebiteľov, a to uzatvorených zmlúv o zájazde, ako aj z ponuky zájazdov uvedenej na facebookovej a internetovej stránke cestovnej kancelárie BESA Travel, bolo preukázané, že Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel uzatvára zmluvy o zájazde vo vlastnom mene bez zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Kontrolovaná CK si nesplnila ani oznamovaciu povinnosť voči orgánu dozoru o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, keďže cestovná kancelária mala uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad úpadku do 10. 01. 2021. Cestovná kancelária do dnešného dňa žiadnym spôsobom nepreukázala splnenie povinnosti zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v zákonom stanovenom rozsahu.

Z uvedených dôvodov Slovenská obchodná inšpekcia vydala opatrenie a cestovnej kancelárii Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel, Akademika Hronca 99/3, 048 01 Rožňava zakázala predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu, a to až do vykonania nápravy.