SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov - internetový obchod www.eleganceshop.sk

Upozornenie pre spotrebiteľov - internetový obchod www.eleganceshop.sk

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 28. 3. 2019
Upozornenie pre spotrebiteľov – internetový obchod www.eleganceshop.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2019 zvýšený nárast podaní, smerujúcich proti internetovému obchodu www.eleganceshop.sk, prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom ponúkané odevy talianskej módnej značky ELEGANCE s poštovným zdarma. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je občianske združenie ECEVI so sídlom Sedmokrásková 6, 821 07 Bratislava. Na doklade o kúpe, ktoré zasiela predmetný internetový obchod, bývajú ako predávajúci uvedené taktiež spoločnosti BERSTING, s. r. o. so sídlom Obchodná 2, Strážske 072 22 a ADR Slovakia, s. r. o. so sídlom Šterusy 152, 922 03.

Obchodnými praktikami predmetného internetového obchodu dochádza k vážnym porušeniam spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu.

V prípade, ak budú mať spotrebitelia za to, že predávajúci im upiera ich spotrebiteľské práva, môžu podať podnet (písomne alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.soi.sk) na prešetrenie postupu predávajúceho na príslušný krajský inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho.

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia nemá v kompetencii vymáhať v prospech spotrebiteľa náhradu škody ani iných nárokov, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.